Det er af afgørende betydning for Samarbejdspartiet, at vi sikrer en fortsat fredelig udvikling i Arktis, og det bedste udkomme jf. Ilulissat-erklæringen fra 2010, i vort land. 

Vor befolkning stoler på, at vi løfter denne opgave, og står sammen om, at sikre en sund udvikling i Arktis, hvor Grønland er aktiv deltager i arbejdet.

 

Målet er et stærkere fællesskab

Det er ingen hemmelighed at Samarbejdspartiet ønsker en udvikling i Arktis der tilgodeser Grønland, men også Danmark, således at vi ikke kun modtager, men også giver alle de steder hvor vi som en befolkningsmæssigt lille nation kan bidrage. Vi ønsker, at vi udvikler fælles initiativer omkring mere uddannelse i Grønland. 

F.eks. nye uddannelser, som kunne være uddannelse i navigation i arktiske farvande, aktiv involvering af egen befolkning i Forsvar og redningsopgaver – et arbejde der endelig er igangsat – samt mere samarbejde i politi, søværn, og fiskeriinspektioner, samt redningsopgaver til vands og i luften. Der er behov for flere muligheder for uddannelser der er mangeartede, og Danmark kan også tænke kreativt i, at sende forskere og lærere vor vej, som synes Arktis er spændende eller et oplagt område at arbejde med specifikke problemstillinger i.

 

Med vor befolkning der trænger uddannelse, sociale kår der er gode, trivsel og involvering i verden omkring os, er vi i et vadested, hvor vi håber at Rigsfællesskabet giver os information, luft under vingerne, tager initiativ til at hjælpe os, og samarbejde med os, og hvor vi i Samarbejdspartiet ønsker at række hånden tilbage, og styrke fællesskabet til fordel for også Danmark og Færøerne. 

Vi må og skal udbygge fællesskabt, den fælles forståelse, og arbejde hen imod en ny og stærk måde at få spillet sammen på, efter mange år med fælles slæbende fødder. 

Vi skal genopdage hvor vi tabte hinanden, lære hinanden at kende igen, og udvikle os sammen og hver for sig. Målet er et stærkere fællesskab.

 

Udenrigspolitik SKAL tages alvorligt

Efterretninger om aktiviteter i Arktis, ny teknologi med både muligheder og trusler, samt et meget lille grundlag for militær reaktion, gør, at vi skal grave dybt i samarbejde – Danmark og Grønland. Vi har simpelthen sovet for meget i timen indtil nu, og vi håber dette bliver et styrket fokus-område. 

Vi må og skal begynde på de rigtigt vanskelige og forhåbentligt også givtige samtaler, om Grønlands strategiske rolle i Arktis, betydningen for befolkning, miljø og efterretningsmæssige udfordringer, samt udfordringer med suverænitetshævdelse omkring vore grænser til lands og til havs, for slet ikke at tale om beslutninger vedrørende patruljering af miljø, oprustning militært, og økonomiske interesser. 

 

Bæredygtig og samarbejdende udvikling, må være nøgleordene, tilsat en faktuelt baseret og åben dialogtilgang i Rigsfællesskabet. 

Beslutninger bør søges i samarbejde, udvikling bør søges bæredygtigt, og et langt kvikkere efterretningssystem og en reel opvågning fra både Grønland og Danmark er nødvendig. 

Vi bør i hast halse efter udviklingen fra stormagter i, og omkring Grønland, således vi kan begynde at være foran udviklingen i fremtiden. 

Vi skal med andre ord, se at vågne op til dåd, og erkende, at vi nu er bagefter ønskerne om udvikling i Grønland.

Der må ikke internationalt set, efterlades tvivl om, at Grønland er et område hvor resten af verden skal henholde sig til det internationale samfunds aftaler.