Det er desværre deprimerende at læse nyheder i disse tider. 

Nu endnu en historie via landsstyrets ombudsmand om et svigt i plejen af ældre på et sydgrønlandsk plejehjem. Lad det være sagt med det samme at svigtet er der, og stort endda. 

Men det værste er dog, de undskyldninger der kommer fra den kommunale ledelse og det politiske lederskab i kommunen.

Først giver man personalefraværet skylden, i stedet for at indrømme at man ikke har taget ledelsesrollen alvorlig i prioriteringen af medarbejdere, samt manglende ansvar hos kommunalbestyrelsen og lederskabet der presses. Personalet på institutionerne er mangelfuldt, tilkald dog personer udefra til at hjælpe med at udfylde de mangler der er her. 

 

Derforuden har de ansvarlige politikere ikke givet tilstrækkelige ressourcer til at sikre de ældre en værdig alderdom. Tænk, det kan være du og jeg om kort tid. 

Et eksempel er, at de ældre der har behov for ble, i perioder ikke fik det, på grund af at nogen syntes at der skulle spares et par kroner pr. ble. 

 

Vi diskuterer og laver projekter i samfundet, der end ikke er gennemanalyseret på konsekvenser, og kan få meget stor indflydelse på alles fremtid, og så går vi petitesse styring af en nødvendighed til vores plejekrævende ældre. Nej, nej og atter nej.

Drop undskyldningerne og anklagerne mod det personale, der gør deres bedste, under ikke særlig gode vilkår, og påtag jer ansvaret. Politikerne i kommunen skal træde til nu, og se at få udbedret skaden. 

 

Et samfund skal måles på, hvordan vi behandler vore svageste og udsatte. Eksaminationen er klar i dette tilfælde; vort samfund er ikke mange flade ører værd, hvis vi ikke formår at hjælpe de ældre på en værdig og god måde. Et plejehjem er en plejefacilitet. 

De ældre har arbejdet hele deres liv for at bane vejen for os i samfundet. De fortjener bedre end dette.  

Så, tag ansvar kære kommunalbestyrelse, og sørg for at vores ældre får den værdige alderdom, som de har fortjent og at personale, der gør deres bedste, får gode rammer at arbejde indenfor.

Jeg garanterer at hvis politikerne bare sparer en udvalgstur, vil der være ressourcer nok til kvalitetsbleer i flere år. Og der vil være overskud til at sende ledere på kursus, så de forstår, at det er deres ansvar i sidste ende, hvis personalet er ustabilt, og så finde løsninger. 

Samarbejdspartiet – Kujalleq

Kim Lyberth