Der afholdes på lørdag den 19. oktober endnu en middag, for at sætte fokus på hjerteproblemer i Grønland.
Det er et stigende problem, som sundhedsvæsen og Inatsisartut må stå sammen om at drøfte.
Der er stor opmærksomhed politisk på kræft f.eks., men der er slet ingen på hjerteproblemerne her i landet, og det er faktisk et problem for hjertepatienterne.
Der er TV-shows og meget fokus på kræft, men der er faktisk flere hjertepatienter end der er kræftpatienter, så mange flere rammes af dette. Alligevel er det ikke noget vi diskuterer.

Deres familie og venner skal samme vej om Rigshospitalet som en del af vore kræftpatienter skal, og de lever også med en sygdom der kan have dødelig udgang.
Indsamlingen lørdag er til rejser til pårørende til bypass og hjertepatienter, der skal ned til Danmark og opereres.
Hjerteforeningen ønsker at samle penge ind fra fonde, og donationer til, at kunne oversætte materiale om hjertesygdomme til grønlandsk, da information pt. Kun er tilgængelig på dansk.
Det er et stort problem for mange, særligt i en forening hvor alle arbejder frivilligt, og derfor ikke altid kan hjælpe med oversættelser, ligesom sundhedsvæsnet er presset på personale.

Der er mange alvorlige følger, af, at leve med hjerteproblemer, som befolkningen ikke er klar over, og i værste fald slår det vore medmennesker ihjel, at de ikke er klar over hverken symptomer på at leve med en hjertesygdom – eller hvornår de skal søge læge i fht. Hjerteproblemer.
Derfor er der behov for øget fokus, også befolknings-sundhedsmæssigt.

Hjerteforeningen, ønsker øget politisk fokus, og mere folkelig forankring i fht. viden.
Derfor afholdes der indsamlings-middag lørdag i Nuuk, men foreningen håber at brede sig til hele landet, således hjertepatienter og deres pårørende kan finde hinanden.
Og således samfundet bliver mere obs på symptomerne på hjertesygdomme, og hvorledes man kan forebygge nogen af dem.