Samarbejdspartiet ser med stigende bekymring på det ekspanderende antal af anmeldte voldtægter og overgreb af seksuel karakter.
Fra 345 anmeldelser i 2014 til 402 i 2018. 
Hvert menneske der er blevet udsat for noget sådan, er et menneske for mange. 

I samme periode er antallet af domsfældeser reduceret fra 187 i 2014 til 104 i 2018. 
Noget kunne derfor tyde på, at politiet har brug for et omfattende ressourceløft, således at etaten vil være i stand til bedre at kunne løfte det påkrævede – og ofte omfattende – efterforskningsarbejde.

Efterforskninger af seksuelle overgreb må gerne ske under supervision af uddannede fagpersoner, med speciale inden for seksualforbrydelser. 

Offeret skal ikke se sin gerningsmanden gå frit omkring – og omvendt bidrager en effektiv efterforskning også til at undgå justitsmord. Derfor er der behov for et løft på dette område.

Samarbejdspartiet – Kujalleq
Jesper S. Enevoldsen