Mange ældre har skamfølelse fordi man ikke har råd til at købe, eller spise traditionelle fødevarer.
Alle der ikke har en familie der gratis kan forsyne dem med grønlandske fødevarer, kan have samme udfordring. 

Men det burde i stedet være det øvrige samfund og især landets ledelse der burde skamme sig, fordi de ikke kan skabe de rammer der skal til, for en øget adgang til egne varer.

 

Løsningerne kunne være:

 

1. Kurser til fisker/fangere i basal økonomi og herunder markedsmekanismer. Dette er nødvendigt for at fisker/fanger erhvervet skal kunne optimerer deres indtjening ud fra efterspørgsel og udbud af produkter. Et optimeret system vil udover billigere priser på visse produkter også få en stor betydning, da de varer fisker/fangere skal konkurrere på, er de importerede varers prisniveau – og dette vil dermed begrænse importen af fremmede fødevarer.

 

2. Et skattesystem og regler, der er enkelt at forstå og administrerer for primærproducenter. Det er nødvendigt at have et skatte og regelsystem der er nemt at forstå og overskue, uden at skade den enkelte fisker/fangers drifts-økonomi.

 

3. Rammer for en fornuftig finansiering af småproduktioner der producerer og leverer varer til konkurrencedygtige priser. Forskellige dele af landet har i perioder overflod af varer. F.eks. sæl, og rensdyr. Under de rette rammer for at producerer sikre fødevarer, kunne vi skabe mange modeller der kunne fungere. 

 

4. Vi kunne godt tænke os at se flere fisker/fangere + en producent i partnerskab. Idéen med et mindre produktionssted, som har det basale, for en sikker produktion til konsum af fødevarer. Samarbejde er vejen frem.

 

5. Og vi skal skabe et erhvervsmiljø hvor private ikke skal ud og konkurrere med det offentlige. 

 

Og vi mener også, at en anden parameter kommer i spil omkring sæler og sælskind.
Mange sælkroppe udnyttes ikke i dag og smides ud og med dertilhørende problemer i nærmiljøet overfor især turisme.
Disse kan ellers udnyttes på produktionssteder hvis prisen på kroppene er fornuftige. Bl.a. til produkter til hjemmemarkedet til særdeles fornuftige priser.
Begyndende eksport afdækninger er foretaget på sælkød. Fortsættelsen vil dog kræve politisk vilje at få opstartet.
Mulighederne er der, hvis Selvstyret vil skabe rammerne og hvis primærproducenter er villige til at gå anderledes veje.


Samarbejdspartiet – Kujalleq
Kim Lyberth