Endnu en gang er det en uambitiøs Finanslov, når det gælder børn og unges tarv, og særligt seksuelle overgreb. Noget vi har behov for at sikre reelle tal og information på, for målrettet at kunne bekæmpe det, samt følgerne af det.

Forskning, data og målrettede indsatser baseret på viden
Vi har voldsomt behov for bedre data-indsamling, og forskning i seksuelle overgreb.
Vi har behov for nye undersøgelser og forskning i, hvilken type overgreb der finder sted, på hvem, i hvilke aldersgrupper, samt præcisering af, hvem der begår overgrebene under hvilke forhold.
Om der er anvendt vold, psykisk vold, hvor meget grooming eller overtalelse der finder sted derude.
Om ofrene søgte tilflugt fra et dårligt hjem, om de i forvejen var sårbare, om det begås af personer med et magtforhold mellem barnet og dem – som sportscoaches, sekundære voksne i deres liv, andre unge med en klemme på dem – eller under forhold hvor de lokkes til noget, hvor de ikke kan overskue konsekvenserne af at sige nej på den ene eller anden måde.

Behandlingstilbud og henvisningsmuligheder begrænser skaden
Ligeledes har vi behov for fora, hvor unge og voksne kan tale sammen om overgreb begået i barndommen, få den rette hjælp, sådan at de ved de ikke er alene. Vi skal have skabt et samfund, hvor ofre for seksuelle overgreb ikke skal gå med tvivlen, og følelserne alene. Dét alene håber vi, kan nedbringe selvmordsstatistikkerne. Ofrene skal vide, at de har en plads, og en tilknytning i vores samfund, og at de ALDRIG er ansvarlige for, at nogen har begået overgreb imod dem.
Skylden og sproget vi taler om det i, skal redefineres, sådan at gerningsmanden påtager sig, og bærer hele ansvaret for et seksuelt overgreb, og vi skal være på vagt overfor sætninger der indikere andet, social kontrol der tilsiger andet, og uanset hvilken aldersgruppe der er tale om, skal vi tage overgreb langt mere alvorligt end vi gør i dag.

Hvornår er du udsat for overgreb? Oplysningskampagner mod ofre og gerningsmænd
Der er ligeledes behov for oplysningskampagner.
Kort sagt; der er behov for meget bedre data og forskning, noget der ikke afspejles på Finansloven nogen steder. Det er vigtigt i forhold til at præcisere hvilke typer behandlinger der er behov for, geografisk, strategisk kompetencemæssigt. Det er vigtigt for at kunne tilbyde præcis og målrettet behandling, samt at sætte ind de steder hvor der er behov for det, både overfor offeret og at få standset gerningsmændene og i fremtiden, at forebygge overgreb med meget præcise beskeder i kampagner og til myndigheder og samfund.

For hvornår er det en ubehagelig følelse i maven, og hvornår er det overgreb?
Nogle går med overgrebene indtil langt ind i voksen-livet, og er meget i tvivl om, om det er overgreb de har været udsat for.
Mange går med en fornemmelse i maven over en ubehagelig oplevelse, men er i tvivl om, om de selv var med til at skabe situationen, og derfor er ansvarlige selv for et overgreb. De er måske i tvivl om, om det overhovedet kan kategoriseres som et overgreb:


Der er behov for, at vi får slået fast med syvtommersøm, at uanset om du er voksen eller barn, og uanset om du er blevet lokket i en ”fælde” med en bekendt, e familiemedlem eller en kæreste, hvor du pludselig ikke kan sige fra. Uanset om du oplevede en lovning på noget, eller du sagde ja til noget i en situation som du ikke kunne overskue blev fulgt op af seksuelle tilnærmelser, ja, så er det overgreb.
Hvis DU har det dårligt med det, er det overgreb.

Hvis der er tale om et magtforhold af nogen slags, og hvis der er tale om, at du ikke havde evnerne – enten aldersmæssigt eller under påvirkning af alkohol f.eks. – eller alder, udviklingstrin, eller kapaciteten på den ene eller anden måde til at sige fra, så er det overgreb.
Hvis nogen udnyttede deres myndighed eller magt over dig, hvis nogen forgreb sig på dig uden at spørge, så er det overgreb. Hvis nogen udnyttede at du var fuld, for ung, for træt eller på anden måde ude af stand til at sige ja med et klart sind, så er det overgreb.
Hvis nogen skyldtripper dig til seksuelle handlinger, hvis nogen presser dig til det, hvis nogen griner af det men stadig begår ubehagelige seksuelle handlinger du ikke har lyst til, er det overgreb.

Det er ganske enkelt; spørg voksne først. Få et klart ja.
Hold fingrene fra børn, handicappede og personer i din varetægt som du bestemmer over, eller leder, eller på den ene eller anden måde har et myndighedsforhold til.
Er de for unge, for sårbare eller for påvirkede, så lad være selv om du får et ja. Helt.
Det er de voksnes ansvar, at opføre sig som voksne, og det er deres ansvar at lære deres børn om grænsesætninger.

Der kan sagtens være tale om overgreb, også selv om det ikke umiddelbart er strafbart. Husk det.

Ingen penge afsat til ekstra formål
Vi har behov for at vide præcist hvad der leder til overgrebene, og hvilke der er de mest udsatte grupper.
I Danmark viser det sig f.eks., at handicappede og anbragte børn og unge er mest udsatte for seksuelle overgreb.
Ligeledes har vi behov for at kunne lave retningslinjer for, hvordan vi griber seksuelle overgreb an, på nationalt plan. Hvad gør man, når man har mistanke om overgreb, når man står med et medmenneske der beretter om overgreb, og hvordan skal forældre, institutioner, og andre myndigheder tage fat på et opdaget eller fortalt overgreb?

Der er behov for langt mere forskning, følgeforskning, flere tal, og mere materiale omkring alt dette.
Der er behov for folkeoplysning med en bred pensel, og der er behov for, at vi nedsætter en præventiv national enhed, der arbejder kun med oplysning og forebyggelse af seksuelle overgreb.
Dette muliggør en effektiv, og målrettet indsats mod, at nedbringe de uhyggelige tal vi har på området, og sikre langt flere børn, unge og voksne et godt og trygt liv.

Der er behov for, at vi begynder at kunne se alt dette afspejlet på en finanslov også. Det har vi hidtil ikke kunnet. Det er et af Samarbejdspartiets krav til en kommende Finanslov.
Alt andet end massive indsatser, baseret på viden, langsigtede planer, og målrettede indsatser både for nødhjælp og at standse katastrofen nu, samt forebyggelse, er useriøst og uambitiøst.
Uden kan vi ikke påstå vi virkelig sætter ind overfor seksuelle overgreb.