Overalt i det grønlandske uddannelsessystem er der store udfordringer med utilstrækkelige kundskaber, som børnene får med sig fra folkeskolen.

Samarbejdspartiet er klar over, at årsagerne er mange, og at der kræves en massiv indsats på området, hvor alle instanser samarbejder.

Selvstyret og kommunerne, social og skolesystem må stå sammen med politi og sundhedsvæsen hvor nødvendigt. 

Vi synes dog, i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger, at vi skal arbejde med følgende: 

Høj kvalitet i undervisningen. 

– En vej til dette er at udnytte de dygtige lærere der i dag findes skævt fordelt i skolerne. 

– Indfør digitalisering, til langdistance undervisning, således at de bedste kompetencer kan undervise flere klasser på samme tid, og de lokale lærerkræfter er supplerede og får hjælp.

– Derudover bør der iværksættes undersøgelser lokalt, for at klarlægge hvorvidt der er lokale ressourcepersoner, som kan inddrages i dele af undervisningen, hvor der mangler lærere.

 

E-løsninger til bygder og små byer

Teknologien giver bedre muligheder for at samarbejde på landsplan.

Dette kræver dog at kommunale og landspolitiske beslutningstagere ønsker et samarbejde i stedet for at skubbe ansvar rundt. 

Og efterfølgende, at embedsværk og skoler bliver bedre til at samarbejde – ikke kun lokalt men på landsbasis.

En mulig gevinst afledt af dette, er en ensartet folkeskole, hvor alle sikres så ensartet en kvalitet som muligt.

Den største gevinst vil være for alle mindre byer og bygder, som kan supplere de lokale med kompetencer andre steder fra.

Vi vil kunne producere lærere nok selv, til et sådant system. 

For at et sådant system skal bruges optimalt, skal der fokuseres på at få grønlandske lærere der har logiske fag som linjefag, da dette er en forudsætning for senere læring. 

 

I den forbindelse må de humanistiske- og kulturfagene heller ikke forsømmes, da de er forudsætningen for dannelse, kildekritik og en generel samt velorienteret kulturforståelse. 

Sprogfagene er hele grundlaget for senere at kunne videreuddanne sig, da store dele af uddannelsesprocessen ofte foregår uden for Grønland.

Og modersmålsundervisning er basis for god fremmedsprogslæring. 

Det er vigtigt vi uddanner vore børn og unge til empati, sympati med andre mennesker samt med en kritisk sans for debat, som dog bygges af selvtillid med udgangspunkt i egen forståelse og kulturforståelse.

Sådan får vi stærkere børn. 

 

Kim Lyberth & Jesper Enevoldsen

Samarbejdspartiet – Suleqatigiissitsisut Kujalleq 

Kim Lyberth