Indfør et belønningssystem til folkeskoler der får fagligt løft. Ingen straf til dem der ikke kan løfte. Lav en løftepakke til folkeskolerne. Sørg for at de har adgang til rådgivning om løft af skolerne. Sådan får vi grønlændere i Danmark hjem igen, og forhindrer yderligere udvandring.

I 2018 var 16.472 grønlændere født i Grønland, bosiddende i Danmark (iflg. Grønlands statistik).
Det er rigtigt mange landsmænd der bor der. Nu er hovedstaden Nuuk vokset til knap 20.000 mennesker, så det er ikke helt en hovedstad, men næsten.
Det er jo alt for mange, og vi vil så gerne have en del af dem hjem igen og hjælpe med at løfte arbejde, velfærd og skat.
Den gode nyhed er, at vi har rigtigt mange veluddannede og ressourcestærke mennesker i Danmark. Den dårlige er, at det er vanskeligt at få dem hjem igen.

Indfør belønningssystem til folkeskoler der løfter
Uddannelses-departementet bør, i samarbejde med relevante aktører, lave en pakke med kurser, undervisningsmaterialer, og afprøvede pædagogiske tiltag, som frit kan tilgås af skolerne.
Lad skolerne få adgang til rådgivning fra fagfolk fra Departementer under Naalakkersuisut, og supervision, samt ledelses-løft, og adgang til videre-uddannelse af lærere når der er behov.
Hvis det lykkes skolerne at løfte en procentandel af de svagere elevers karakterer i f.eks. grønlandsk, dansk, engelsk og matematik, så belønnes skolen med ekstra-bevillinger i året efter. Intet tages fra dem, hvis de ikke opnår målene.
Sådan kan vi begynde at løfte uddannelsessystemet.

Supervision, digital hjælp til bygder og socialt løft
Hvis man samtidig sætter et hold af konsultationstimer af; til brug for lærere og skoleledelse, og styrker omkring kursus,- og videreuddannelsesmulighederne, og åbner op for lærerkræfter fra Danmark og udlandet, samt lytter til erhverv og fagforening, burde det sagtens kunne lykkes at løfte folkeskolerne.
Det er noget der kræver finansiering, men spørgsmålet er, om vi har råd til at lade være.
Folkeskolen er i knæ, og den lider særligt under overbebyrdede lærere, sociale problemer som er vanskelige at henvise korrekt hjælp til, samt mangel på uddannede lærere.
Kan vi binde landet sammen digitalt, således at lærere i bygder og yderdistrikter kan få hjælp til, og inspiration af kollegaer og fag-personer i de større byer, og måske også supervision, er vi nået rigtigt langt.
Samarbejde med Danmark er nærliggende for os i Samarbejdspartiet.

Ligeledes bør Naalakkersuisut sikre, at kollegiebyggerier, pædagoglønninger, og praktikpladser får en himmelflugt af medvind. Der er ganske enkelt for få kollegiepladser, og for få praktikpladser. Et systematisk problem vi SKAL have bugt med. Ligesom boliger og byggeri, samt renovering i Nuuk særligt, er under voldsomt pres. Det skaber forfærdelige tilstande for hjemflyttende.

Når det så er sagt, så håber vi, at byggerier, velfærd, socialområdet, ældreplejen, og handicap-områderne, velfærd og et tolerant arbejdsmarked også løftes gevaldigt.
Men back to basics: Folkeskolerne skal have en hånd. Ikke et slag i hovedet.