Der er ikke noget at sige til, at Grønland ikke vil købes.
Det er allestedsnærværende, med den amerikanske præsidents tossede forslag.
Naiviteten er også allestedsnærværende. Og det er sørgeligt.

Vi er ikke stakkels, vi har haft ansvaret i 40 år
Det er himmelråbende naivt at antage, at vi ville få gode vilkår hvis vi tog imod et bloktilskud fra amerikanerne. Amerikanerne er allierede, men vi har nogle gamle, og langtids stående aftaler i FÆLLESSKAB med Danmark, NATO-landene og bl.a. FN, som vi beskyttes af, via fællesskabet med Danmark.
Hvad vi ser lige nu, er udfoldelsen af det helt absurd informations-depraverede politik, som manglende uddannelse, manglende globalt udsyn, og en under-prioriteret presse kan skabe.

Oprindelige folk i Arktis, har det generelt presset. Det betyder, at vore frænder, inuitter, i hele verden, lever med helt andre vilkår end vi gør i Grønland. Også inuitterne i USA.
Det er fristende at sige, at det er fordi vi er stærke og dygtige – og det er vi naturligvis.
Men det korrekte er jo, at vi historisk har fået mulighed for at udvikle os, sammen i et fællesskab, hvor Danmark i det store hele har værnet om vore værdier, sprog og kultur – sammen med os.
Nu er der ikke mange stemmer i, at blive ved med at råbe ”samarbejde”, men det er altså nødvendigt.

Vi opfører os ofte, i international sammenhæng, ganske naivt. Det skader vores rygte og omdømme, og har nok i sidste ende ledt til, at vi får et tilbud fra en præsident der er kendt for at have løse tommelfingre på Twitter, og at komme med pludselige udbrud af alle slags.
Det skader endnu mere, at vi ikke som befolkning orienterer os om, hvilke interesser der er på spil.
Vi er ekstremt udsatte og sårbare, hvis der forsøges invasion, og uden vore aftaler internationalt som er lavet ved hjælp af Rigsfællesskabet.
Vi er historisk ikke rustede til denne type forhandlinger uden samarbejdspartnere vi kan stole på.
Vi skal opbygge uddannelse, viden, diplomati m.v. stille og roligt, og sikre et sundt samfund for os selv.
Dér bør vore prioriteter være som politikere.

Splittelse skaber mulighed for opportunister
Selvstændighedspartierne har altid kronede dage, når der er splittelse, for de udpeger altid Danmark som skurken, og os selv som hellige. Sandheden er, at vi har et godt samarbejde med Danmark, og at vi sammen kan være en stærk force overfor andre allierede, som f.eks. USA, og andre stormagter.
Det kræver blot at vi begynder at lade fortiden ligge, og kigger fremad mod en stærkere enhed. Sammen er vi i sandhed stærkest.
Det er klart vi selv skal bestemme det der er aftalt i Selvstyreloven, men det er lige så klart at vi kan hente samarbejde i verden. Bare ikke som frasalg af menneskerettigheder, at ofre svage, og ved hjælp af naivt udtænkte scenarier. Vi skal basere vor politik på fakta, viden og efterretninger.
Vi klarer os ikke uden internationale samarbejdsaftaler, samhandelsaftaler, og med godt diplomati, gode uddannelser, nye indtægter, og bæredygtig samfundsudvikling.
Ingen ønsker sig et samfund hvor de rige kan få, og de fattigere må gå.

Vi er ganske enige i, at vi skal have udviklet et bedre samarbejde med Danmark om udenrigspolitik, om de 32 sagsområder der ikke er hjemtaget, og vi er nødt til at bede om mandskabshjælp på en række områder, hvor Samarbejdspartiet mener at vi selv skal betale for det mandskab.

Men derfra og til at antage at et bloktilskud fra USA; eller et andet land, ikke er det samme som ”ildvand for noget”; i dette tilfælde jord, mineraler, sjældne jordarter, og strategisk placering er simpelthen naivt, og kaster befolkningen ud i en sårbar position.
Indianerne i USA sin tid, blev solgt ildvand eller fik perler til gengæld for jord. 
Derfor er forsøget på salg af Grønland til USA; uanset hvad man kalder det, en ny udgave af ”ildvand for Grønland”.

Prioritér velfærd og uddannelse
Vi har haft afgørende ansvar i 40 år for vor befolkning. Lad os lige starte med, at vedkende os vores eget ansvar og lade være med at kaste det videre. Vi står i en misére vi selv er del i.
Vores velfærd, uddannelse, og sammenhold er truet.
Det bør vi besvare med viden, prioriteringer i Finansloven på reformer, velfærd og bæredygtig økonomi så mange steder som muligt.
Splittelse skaber blot mulighed for at vi kan udnyttes.
Vi bør stå sammen i Rigsfællesskabet overfor udlandet, og stå sammen i landet overfor befolkningens problemer.