Et politisk og økonomisk selvstændigt Grønland er afhængig af nye indtægter. Indtægter, ikke almisser. Derfor vil vi fra Samarbejdspartiet minde Partii Naleraq om, at det nuværende Rigsfællesskab er mere end en lommepengeordning, det er samarbejde, fællesskab og beskyttelse.

Vi hører det ofte, når folkevalgte snakker valgløfter og ikke kan påvise en finansiering af deres løfter. Så udtaler de, at penge ikke er alt. Virkeligheden er dog, at et politisk og økonomisk uafhængigt Grønland kun kan realiseres, når/hvis vi finder nye vedvarende indtægter, som kan modsvare det danske bloktilskud til Grønland samt den milliard store udgift til justitsområdet og vores opgaver indenfor udenrigs- og sikkerhedspolitisk. 

”Hvad vil I give os?” spørger Pele Broberg fra Partii Naleraq. Spørgsmålet er rettet til Trump. På den ene side siger Partii Naleraq, at Grønland ikke er til salg, på den anden spørger de Trump om, hvor meget de kan få for et salg. Det er både pinligt, useriøst og desværre forventeligt.
Partii Naleraq skal dog også have ros. Ros for, at de som et af de mange selvstændigheds partier toner rent flag i denne debat. De øvrige selvstændighedspartier har været larmende tavse.
De har ikke turde bruge tidens momentum til at få vind i bestræbelserne på Grønlands selvstændighed. Nok fordi de reelt ikke tør, fordi de godt kan se at vores velfærd vil kollapse.
Og sidst men ikke mindst, fordi de så ikke har noget at gå til valg på næste gang.

Samarbejdspartiet vil gerne minde Partii Naleraq om, at bloktilskuddet ikke bare er et bloktilskud. Bloktilskuddet er en økonomisk manifestation af de mange bånd som er mellem Grønland og Danmark. Grønland sender i dag masser af talentfulde unge til Danmark på diverse uddannelsesinstitutioner. Dette helt gratis. Det får vi aldrig mulighed for, når Partii Naleraq har solgt Grønland til Trump.
Så skal vi selv betale for disse uddannelser og det er reelt det samme som at sige, at man ikke vil have flere unge grønlændere til at tage en uddannelse. Det er decideret skammeligt og samfundsskadelig politik fra Partii Naleraq.
Vil vi i Grønland betale den pris? 

Præcis det samme kunne vi skrive om sundhedsområdet. Vi sender mange patienter til Danmark. Det kan vi ikke til Trumps USA. Skal vi så lade folk dø i gaderne Partii Naleraq? Det skylder I samfundet et svar på.
Fra Samarbejdspartiet skal det gøres klart, at Grønland ikke er til salg! Nogensinde!

USA er en allieret. En meget vigtig og stærk allieret. Allierede og venner køber ikke hinanden. Længere er den ikke. Allierede samarbejder.
Den vinkel vil vi gerne sætte fokus på. For hvad kan Grønland og USA opnå i et samarbejde?
Der er mange muligheder for at udvikle forholdet mellem USA og Grønland. Men det sker ikke gennem et salg og slet ikke et salg af vores grønlandske sjæl – som Pele Broberg fra Partii Naleraq så inderligt ønsker det.