Det kan ikke passe, at vi har en mindretalsregering der vil skubbe Østgrønland tilbage til før kolonitiden.
Naalakkersuisut har planer om at åbne et uddannelsessted, men som udelukkende koncentrerer sig om den Østgrønlandske nationaldragt.
Investeringer i arbejde, uddannelse, og iværksætteri må Østgrønlænderne kigge langt efter.

Kultur skal bevares, men var det ikke givtigt at investere i nye indtægtskilder, varig beskæftigelse, og at investere i uddannelse på en større skala?
Østgrønland har behov for nyskabelse indenfor turisme, iværksætteri og at styrke sprogundervisning, så de kan skabe sig varig beskæftigelse. Det er konklusionen på Naalakkersuisuts egen rejse til Østgrønland.
Sådan får de muligheden for et løft socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk. 

Penge brugt til uddannelse inden for turisme og iværksætteri bliver en investering som vil skabe nye arbejdspladser og dermed indtægtskilder til landskassen i form af A-skatter.
Der skal være bedre muligheder for ildsjæle der brænder for turisme, og for dem der ønsker at starte deres egne virksomheder – også i Østgrønland.

Hold nu op, Vittus

Drømmerier om afskaffelse af det årlige bloktilskud fra Danmark blandet sammen med intentioner om at indføre konkurrenceforhold blandt landets folkeskoler – så at dem med ringe resultater får færre penge – er en meget dårlig ide. Samtidig vil Naalakkersuisut så spise befolkningen i Østgrønland af med en skole om nationaldragter alene. Det er forargende.

Naalakkersuisoq for Finanser bør i stedet fokusere på hvilke muligheder vores samarbejde med Dannark har vedrørende styrkelsen af hele landet, inklusive Østgrønland.
Og generelt se sig om efter en helt reel styrkelse af folkeskolen og ungdomsuddannelser. Vore unge er lige så dygtige som resten af verdens unge, så vi skal ikke sænke kravene og standarderne på skolerne, men koncentrere os om at få en bedre folkeskole med højere krav.
Der kunne vi passende tage diskussionen op med Østgrønland, for at skabe en god folkeskole i afsides beliggende byer, som en model at arbejde efter. 

Vi skal styrke sprogundervisning, så vores folkeskoleelever får en stærkere kundskab i eget sprog, samt i dansk og engelsk. Vi skal skabe et samfund der kan flere sprog, som derfor vil have flere muligheder hvad samarbejde angår inden for samhandel, turisme og konkurrence med udlandet.
Vi kan hvis vi prioriterer det, for vi skal ikke sidde med hænderne i skødet og vente på bedre fangsttider. Vi skal handle nu, og endelig begynde at sikre os god uddannelse, og bedre vilkår for vores børn og unge.

Dansksprogede dansk, – og engelsklærere fra Danmark er en mulighed, som vi bør byde velkommen, ligesom vi bør styrke vore egne læringsinstitutter med højere faglige krav.
Uddannelse er fremtiden for vort folk.
Østgrønland skal ikke spises af med symbolpolitik.
Børnene og de unge skal have en chance for at skabe deres fremtid, uden sociale problemer der banker på deres dør om natten, og uden dårlig undervisning fordi skolen er overbebyrdet.
Beskyttelse for anmeldere, ordentlige beskæftigelsesmuligheder, uddannelse og sikkerhed for børnene er det der samlet set skal til.
Og de driftige folk der findes, skal have mulighed for reelt iværksætteri.
Det kan kun gå for langsomt.