Og jager befolkningen ud af landet. Man fratager de unge en fremtid. Når Naalakkersuisut ikke vil bevilge penge, men påstår vi er i krise, er det mærkeligt at vi kan se, at der i Finanslovens bemærkninger gives hjemmel til yderligere en milliard kroner kan kanaliseres over i KAIR. Hvornår stopper dette vanvid”?
Naalakkersuisut skaber bistandsklienter på samlebånd ved den her måde at prioritere på. Pengene skal findes nu.

På den ene side siger Naalakkersuisut med deres strategier at det er vigtigt unge får en uddannelse, på den anden side set, så er der 2 studiehold på NI der ikke kan starte grundet ”manglende bevillinger”.
Samarbejdspartiet raser over Naalakkersuisuts prioriteringer, og at de oven i købet først katastrofalt sent meddeler Niuernermik Ilinniarfi / Handelsskolen, at de ikke har prioriteret uddannelserne International Handel og Markedsføring, samt Økonomi og Ressourcestyring.

”Endnu mere himmelråbende er det jo, at i stedet for unge der får en finansuddannelse, eller en uddannelse i internationale forhold, så får vi udgifter til Majoriaq-søgende, som bistandsklienter, og lediggang. Som om det ikke i forvejen er svært nok at skulle forberede sig på flytning til uddannelsesby, og at skaffe kollegier som Naalakkersuisut heller ikke prioriterer at bygge”.
Naalakkersuisut arbejder ganske enkelt ikke for befolkningen, men for deres egne egoistiske prioriteringer om stort eftermæle. Det er en fuldstændig skandaløs prioritering!

Hvad står for skud næst af uddannelser? Hvad er alternativerne for de unge der skulle være startet?

”Ældre, hjemløse, sundhedspersonale, SIK-lønnede, pædagoger, socialpædagoger, socialt udsatte og nu også uddannelsessøgende unge, prioriteres overhovedet ikke. Jeg håber Grønland husker, hvordan de nuværende koalitionspartier behandlede dem”, siger Tillie Martinussen.

På side 30 i Finanslovsforslaget kan man læse, at Naalakkersuisut bemyndiger sig selv til; ”at  indskyde midler i Fonden for Langsigtede Investeringer ved kontant kapitalindskud i Kalaallit Airports Holding A/S, dog maksimalt 1 mia. kr”.
Nåja, maksimalt 1 mia. kr. Forståeligt når man ikke kan finde nogle 100.000’er til seriøse uddannelser for unge. Man skulle synes KAIR kunne låne Naalakkersuisut til lidt frimærker, så Naalakkersuisut personligt kan sende undskyldningsbreve ud til de unge der skulle være startet på uddannelse.

”Ironisk nok er det finans-uddannelserne, der ikke kan findes penge til.
Det her får jo konsekvenser for de unge, og resten af deres liv. Hvorfor stræbe efter noget, når det offentlige alligevel smadrer det. Hvad enten det er en virksomhed, en uddannelse, eller tandbøjler, så kan vi bare ikke regne med den nuværende politiske ledelse i tårnene i Selvstyret. Der føres zigzag politik og selvmodsigende politik. Prioriterer vi uddannelser, eller gør vi ikke”?, slutter Tillie af.