Tasiilaq og omegn er voldsomt ramt af sædelighedsforbrydelser og der er tit hårdt brug for aktion fra politiets side. Men det er svært at rekruttere kommunefogeder til bygder, på grund af meget dårlige arbejdsforhold og løn.

Det var med glæde at Samarbejdspartiet læste i medierne at Grønland første gang nogensinde deltager ved finanslovsforhandlingerne i Christiansborg.

Vores folketingsmedlemmer skal benytte lejligheden til at sikre, at Politiet og kommunefogeder i Grønland får bedre gage, da langt flere af vores uniformer i blå  bliver ramt af traumer end dem i Danmark.

Alle sager der har med seksuelle krænkelser af børn og unge skal der reageres på. 

Derfor er flere politifolk til alle sårbare steder i landet også et must i kampen mod seksuelle krænkelser af børn.

Der bør derfor ved lov bestemmes at beskyttelse af vores politifolk, samt sagsbehandlere af disse traumatiske sager, mod PTSD; med et længere blik på, at vores betjente og sagsbehandlere vil være med til at gøre en indsats i kampen mod seksuelle krænkelser. 

Kommunefogeder samt politibetjentes arbejdsvilkår samt lønninger var nemlig også blandt de varme emner under folketingskampagnen. Samarbejdspartiet mener derfor at der skal smedes mens jernet er varmt, og få nogle af de vigtige valgløfter realiseret.