Der er ingen tvivl om, at den uro der er i de her dage, gør borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq utrygge.
Derfor har Inuit Ataqatigiit og Samarbejdspartiet indgået en politisk samarbejdsaftale, et valgteknisk samarbejde for at være mere præcis, i kølvandet på Asii Chemnitz Narup’s tilbagetrækning.
Børnene er øverst på dagsordenen, og konkrete tiltag i kølvandet på Inatsisartuts vedtagelse af hjælp fra Danmark er igangsat. Det allerede igangsatte arbejde:
styrkelsen af indsatsen for udsatte børn og unge, og sociale og forebyggende indsatser og gode tilbud til alle børn og unge; fortsættes.
Kommuneqarfik Sermersooq står sammen med borgerne i ønsket om at skabe en mangfoldig kommune, hvor alle børn og unge skal kunne gå trygt i seng, og have en hverdag de kan være glade for.

– Vi peger på en IA-borgmester, da vi respekterer vælgernes valg i 2017, og et overvældende flertal ønskede Asii som borgmester, og leder af kommunen. Vi er ærgerlige over, at rænkespil og mudderkast fylder i en tid hvor vi som borgere i landets mest folkerige kommune bør stå sammen om børn og unges velfærd, hvor samarbejde burde fylde i kommunalbestyrelsen, og hvor vi burde træde sammen, i stedet for at så splid.
Vi ønsker de bedste løsninger for vore borgere, når det gælder daginstitutioner, vore hjemløse, børn og unge som har det svært, om byggeri og de bedste løsninger for vores mange borgere, i alle kommunens byer, udtaler Michael Rosing.

– Vor lokalafdeling og landsafdelingen bakker 100 % op om den valgte kurs. Vi ønsker hvad der er bedst for borgerne, og ønsker os arbejdsro snarere end splittelse. Børn og unge har brug for at hjælpen når frem, og ikke magtspil. Tiden er ikke til det, derfor peger vi på Charlotte Ludvigsen, hurtigt, så vi kan komme i arbejdstøjet. Udfordringerne har hobet sig op, nu skal vi i fællesskab løse dem, tilføjer Louis Sigurdsen, formand for Samarbejdspartiets Sermersooq-afdeling.

– Vi fra Inuit Ataqatigiit er meget glad for vores politiske samarbejdsgrundlag er meget tæt på hinanden, derfor kunne vi hurtig komme frem til hvad for nogle fokusområder vi kunne samarbejde med.

Vi tager ansvaret og fortsætter med de store opgaver vi har igangsat, det er vi glade for at vi kan gøre det med Samarbejdspartiet, udtaler Charlotte Ludvigsen.

IA og SA er blevet enige om flg. Tiltag: Der samarbejdes med Naalakkersuisut og det danske Justitsministerium, sammen med politiet og sundhedsvæsenet ang. styrkelsen af indsatsen for udsatte børn og unge. Vi vil i samarbejde styrke boligmassen i byer og bygder, herunder Siorarsiorfik. Derudover skal der igangsættes en større indsats mod hjemløshed.

Turismen skal udvikles, med henblik på at turismen bliver bæredygtig, ligesom der skal igangsættes større initiativer for at øge arbejdsstyrken. Sidstnævnte vil ske gennem samarbejde med flere uddannelsessteder i Danmark.

Der vil således blive arbejdet for at give Tasiilaq mere frie tøjler, så byen kan agere som en frikommune.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke afgående Borgmester Asii Chemnitz Narup for hendes virke, og er ikke i tvivl om, at vælgerne udtrykkeligt udbad sig hendes lederskab med 2.259 stemmer valgte hende til borgmester. Vi tager dog hendes afgang til efterretning og ønsker hende al mulig held og lykke i fremtiden.

 

Charlotte Ludvigsen – Borgmester, Kommuneqarfik Sermersooq

Louis Sigurdsen – Formand, Samarbejdspartiet – Sermersooq  

Michael Rosing – Kommunalbestyrelsesmedlem, Samarbejdspartiet