Sprogindlæring, mulighed for at rejse på efterskole og til udlandet
Vi vil styrke internationale og nordiske programmer for børn og unge.
Således kan de tage skoleophold ude i verden, kan komme på efterskoler der er specialiseret i det de unge brænder for, og sikre vore unge en god uddannelse af eget valg.
Vi mener også, at man her i landet bør arbejde for, at efterskoler og højskoler tilbyder grønlandskkurser, engelskkurser og danskkurser af høj kvalitet, således at unge og voksne også kan lære sig sprog på skole-ophold. Det giver nemlig forståelse for hinanden, og adgang til højskoleophold eller uddannelser. Det er et arbejde vi viderefører i Inatsisartut.

Børn og unge skal tror på sig selv
I Folketinget kan vi arbejde for bedre og mere vidtgående programmer for vore unge i Danmark og udlandet. Vi kan arbejde på, at styrke tutor-og vejleder programmer i de grønlandske huse, og heroppe, ligesom vi skal arbejde på, at sikre vore unge en god og solid ballast i verden.
Det er vigtigt at vore unge kan komme med på projekter i Rigsfællesskabet som vi ofte ser i Nordisk regi, men det er vigtigst at de får drømme om en god uddannelse, og begynder at tro på sig selv.
Det skal også være en mulighed, at lære engelsk på udlandsrejser og skoleophold fortsat.
Det gamle skænderi om hvilket sprog vi skal tale skal være en saga blot.
Ingen skal vokse op uden muligheden for at lære grønlandsk, dansk og engelsk.
Ingen skal udelukkes og drilles for deres sprogkundskaber, men tværtimod tilbydes mulighed for at lære det. Hvad enten du er enkeltsproget grønlandsk, eller enkeltsproget dansk, skal du føle dig velkommen i vort land, og du skal have redskaberne for at føle sammenhold, rejse ud i verden, og lære alle de sprog du vil, så du kan tage dig lige den uddannelse du ønsker dig.

Grønlandsk fordi os der aldrig fik muligheden pga. fejlslagen politik af de gamle regeringspartier, har mistet en ufattelig vigtig del af vor kultur.
Dansk fordi det giver adgang til uddannelse og bevarer vore familie-bånd, og en vigtig del af identiteten for rigtigt mange borgere i Grønland med helt,- eller delvist dansk blod i årerne.

Engelsk fordi det giver vore børn og unge muligheder på internettet, i forhandlinger med omverdenen, og adgang til den halve klode.

Lad ikke sprog være en faktor – så kun en lille del af grønlænderne kan mange sprog, og resten af befolkningen er afhængige af en lille, lukket magtelite som ”oversætter” nyheder til dem.
Sprog er demokrati, viden og magt.
Samarbejdspartiet mener, at magten skal fordeles til hele folket, og ikke kun til udvalgte få.
Det er demokrati.

Konkret til at starte på:
Sikre flere midler til de grønlandske huses familie,- og skoleprogrammer. De har kørt ret succesfuldt med at sende konsulenter ud til de grønlandske børn og unge der er i Danmark på efterskoler, i værtsfamilier osv. De har behov for flere sikrede penge til dette, og til opsøgende arbejde som fastholder og evaluerer ordninger for grønlandske børn og unge på skoler og udveksling.