Det er vigtigt for Samarbejdspartiet, at al information der vedrører sikkerhed, herunder hackingangreb mv., kommer til alle medlemmer af Inatsisartut.

Vi mener, det kunne være en god idé at efterprøve om de nordatlantiske medlemmer af Folketinget kan få pladser i Udenrigs, – og Efterretningsudvalget.
Hvis den Nordatlantiske gruppe, ellers kan enes om at arbejde sammen, kunne man på denne måde, sikre, at al information der vedrører vor sikkerhed, tilfalder medlemmerne, og de kan udveksle oplysninger i samarbejde.
Alternativt kan man forhandle med Danmark om, at de grønlandske medlemmer af Folketinget får pladser.
Kan man sikre det rette informationsflow ad anden vej, er det naturligvis også velkomment.

Det er vigtigt for Samarbejdspartiet, at vi får information om sikkerhedstrusler mod Grønland, dets IT-sikkerhed, og vore sø, – og luftgrænser. Det kvalificerer nemlig også indenrigsdebatten noget mere, fordi det betyder, at vi samlet set i Inatsisartut, er bedre orienterede om udenrigssager.
Det betyder at vi kan træffe beslutninger vedr. f.eks. investeringer udefra, der er bedre kvalificerede, og hvor vi har et parlamentarisk grundlag for, at orientere os, og spørge om råd.

Det er vigtigt for os, at vi udvikler, i stedet for at afvikle Rigsfællesskabet.
Der er ingen tvivl om, at Grønlands geopolitiske betydning i disse år vokser, og dermed er det også vigtigt for os, at vi sikrer et godt informationsflow til Grønland.
Hidtil er dette sket igennem Naalakkersuisut, men det er vigtigt for Samarbejdspartiet, at de grønlandske medlemmer af Folketinget også kan få parlamentarisk indsigt.

Vi vil på sigt arbejde for, at der bliver et godt samarbejde mellem de grønlandske udvalg i Inatsisartut og tilsvarende i Danmark.
Vi mener der er behov for at vælge medlemmer ind i Folketinget der ønsker en styrkelse af samarbejdet, og ikke er selvstændighedspartier, og som IKKE har en plan for styrkelse af disse.
Det er vigtigt, at de mandater der kommer i Folketinget er bevidste om, at deres viden skal deles med alle partier og at de repræsenterer hele Grønland.

Det kræver omvendt, en modenhed fra os af, og et ønske om, at indgå i tættere dialog og samarbejde, og at begynde opgaven med, at sikre en positiv indflydelse fra Grønland.