Hvis du sætter dit kryds ved enten Louis Sigurdsen, eller Kim Lyberth, vil vi arbejde for følgende konkrete mål i Folketinget:

Vi vil udvikle Rigsfællesskabet frem for at afvikle det

Vores fundament skal virke – de mest nødvendige ydelser først
Vi må skære fedtet fra, og sørge for, at det mest fundamentale og grundlæggende i vort samfund fungerer:
Sundhedsvæsen, tandpleje, ældrepleje, uddannelse, folkeskolerne, en fornuftig, sundhedsforsvarlig og beboelig boligmasse, sund økonomi, vækstfremmende initiativer, reel hjælp til de svageste og gode muligheder for de stærkeste.

Vi må stimulere et godt, privat erhvervsliv, innovation og værne om vor kultur, kunst og kunstlivet – men ikke definere hverken kunst, kultur eller livet for dem der udøver disse.
Også her er et stærk samarbejde internationalt, – og Rigsfællesskab både nyttigt, inspirerende og lærerigt.

Vi ønsker heller ikke at stikke folk blår i øjnene, og påstå at vi kan trylle 4 milliarder kroner i Bloktilskud frem fra en gemt lomme.
Derfor er samarbejde indenfor vort Rigsfællesskab, samt dygtiggørelse i et nyt defineret fællesskab nødvendigt.

Derfor mener vi også at der skal være hjemtagelsesstop indtil vi har fået styr på de områder vi allerede råder over.

Læs mere

Se vore kandidater herunder, og vore mærkesager til dette valg, samt konkrete forslag til arbejde vi vil lave i Folketinget herunder. God læselyst.

Kim Lyberth, Samarbejdspartiet / Suleqatigiissitsisut, kandidat Folketinget, Narsaq.

Louis Sigurdsen, Samarbejdspartiet / Suleqatigiissitsisut, kandidat Folketinget, Nuuk.


Børn og unge – 5.000 udsatte – Nu er det nok!
Det er Samarbejdspartiets mærkesag nr. 1, at sikre hjælp til børn og unge der har det svært.
Kræv forandringer, og stå sammen med os, på tværs af sprogskel, hudfarve, seksuel orientering og geografi om dette; ALLE vore børn og unge skal have en tryg opvækst.

Læs mere

Sikre permanente pladser i Udenrigsudvalget og Efterretningsudvalget
Det er en erklæret målsætning for Samarbejdspartiet, at medlemmer af Folketinget fra Grønland, skal være deres opgave som ambassadører for hele Grønland sig bevidst.
Det er vigtigt for os, at vi er med i de udvalg hvor det giver mening, og udvikler, i stedet for at afvikle Rigsfællesskabet.

Læs mere

Sprogindlæring, mulighed for at rejse på efterskole og til udlandet
Vi vil styrke internationale og nordiske programmer for børn og unge, således de kan tage skoleophold ude i verden, kan komme på efterskoler der specialiserer i det de brænder for, og sikre vore unge en god uddannelse af eget valg.
Det gamle skænderi om hvilket sprog vi skal tale skal være en saga blot. Ingen skal vokse op uden muligheden for at lære grønlandsk, dansk og engelsk. 

Læs mere

Erhverv og samhandel
Vi ønsker samarbejde mellem Grønland og omverdenen, særligt indenfor handel og eksport, vi ønsker bredere samarbejde indenfor Rigsfællesskabets trygge rammer, når vi bevæger os ud på nye markeder.
Vi har den bedste ekspertise indenfor fiskeri og sejlads i arktiske farvande. Noget vi bør eksportere og sikre endnu bedre resultater på.

Læs mere

Boligmassen – en bombe under vor økonomi og sundhed – stabilitet er nødvendig
Jævne og langsigtede investeringer i boliger og boligmasse de steder hvor der er behov bør prioriteres. Gerne med investorer fra Rigsfællesskabet.
Grønland kæmper med et kæmpe bolig-efterslæb, og vi er for umodne mht. boligspekulanter i vor lovgivning; og har alt for længe accepteret at de ledende partier tillader efterslæbet.

Læs mere

Forsvaret i Grønland
Regeringen i Danmark har et Forsvarsforlig, der fastlægger rammerne for forsvarets udvikling fra 2018 til 2023. Vi som folketingskandidater, skal være på forkant med det næste forlig, og sikre Grønlands indflydelse på dette.

Læs mere

Grønlands internationale Forsvarsaftaler
Som parti anerkender vi naturligvis den aftale, som det grønlandske selvstyre indgik med USA og Danmark i Igaliku, den 6. august 2004, hvor Grønland tiltrådte forsvarsaftalen med USA af 27. april 1951 med visse ændringer.

Læs mere

Diplomati og erhvervsmuligheder
Vi bør udvikle vore diplomatiske evner i Grønland. Der er ikke noget i vejen for, at vore dygtigste og bedste studerende kan byde ind på en karriere indenfor det diplomatiske landskab.
Som det er nu, har vi repræsentationer i Washington, Bruxelles og på Island. Dette diplomati kan vi have ganske god fordel af, og disse diplomater kan have meget god brug af, at samarbejde med, samt lære af, diplomatiet i Danmark og resten af den vestlige verden.

Læs mere

Pensionister, ældre, handicappede og mennesker med ophold i Danmark pga. sygdomme
Det er ingen hemmelighed at mange ældre flytter til Danmark fordi deres pension rækker længere og bedre der. Det kan ikke undre nogen, men det kan undre, at vi ikke i Grønland sikrer bedre forhold for vore borgere. Men det er indenrigspolitik.
Hvis vi bliver valgt til Folketinget, vil vi sikre, at der udarbejdes konkrete guider til de forskellige typer pensioner der er, og som er påvirket af de sidste mange års zigzag politik i Grønland på området.

Læs mere

Psykiatri og Sundhedsvæsen
Vi vil arbejde benhårdt for, at Grønland indlemmes i et tættere samarbejde i Norden, med flere forskellige sygehuse af høj standard, således at vi får flere læger, psykiatere, speciallæger og specialsygeplejersker i rotation til Grønland.
Der er voldsom mangel på uddannet personale, og den mangel bliver ikke mindre.

Læs mere

Pædagoger, Socialpædagoger og varme hænder
Vi vil arbejde for, at sikre flere pædagoger, socialpædagoger m.fl. i Grønland. Først og fremmest lokale. Men de skal have kurser af korterevarende art, for at blive opkvalificerede, og her kommer samarbejde med Danmark ind.
Vi ønsker at sikre bedre løn og vilkår internt i Grønland for disse faggrupper. Der er graverende mangel på dem, og vi må nok indse, at vi også skal søge at trække flere mennesker fra Danmark hertil, for at arbejde på pladserne. 

Læs mere