I forbindelse med den løbende debat omkring at fremme egne fødevarer i den daglige handel, er der opstået en del myter omkring hvordan og hvem der fastsætter rammerne.

Alt hvad der har med konsumfødevarer at gøre i Grønland er underlagt Grønlandsk lovgivning. Hvorimod alt hvad der har med fødevarer i Danmark at gøre, er underlagt EU og dansk lovgivning.

Det er blevet stadig sværere for grønlændere i Danmark, at få adgang til grønlandske fødevarer, grundet en stadig strammere lovgivning i EU.

Vi skal arbejde i samarbejde med den danske regering om at påvirke EU til særregler, der kan gøre adgangen til grønlandske fødevarer meget nemmere, både for private, Grønlandske huse og patient hjem.

Vi skal arbejde for at grønlandske produkter og specialiteter også kan anvendes/købes i hele rigsfælleskabet. Det kan betyde større muligheder for at vise andre vores madkultur, både den oprindelige og den nye der udvikles af grønlandske kokke.

Disse tiltag vil være en vigtig faktor i at bevare de kulturelle bånd til Grønland for Grønlændere, der er i Danmark.

Det vil give bedre muligheder for små produktioner i lokalområderne og at de kan etableres under realistiske forhold til gavn for fangere, hjemmemarkedet og lokal områdets muligheder for at udnytte de ressourcer, der er der.

Sælen er f.eks. et meget ømtåleligt emne i EU og dermed også i forbindelse med videre eksport. Her er det vigtigt at vi sikrer lobbyisme i Bruxelles, og EU, og fortsætter kampen mod uvidenhed.  I samarbejde med den danske regering og det diplomatiske system, vil vi søge at bane vej for en eksport af sælprodukter på verdensmarkedet.

Det vil vi arbejde for i Samarbejdspartiet.

Kim Lyberth, kandidat til Folketinget, Narsaq.