Danmark må i samarbejde med Grønland, og kommunerne øge politistyrken i de udsatte bygder og byer.
Eksempler herpå kunne være Tasiilaq, og f.eks. Qaanaaq, og andre byer hvor der er behov.
Der er udsatte børn i hele landet.

Det berettes, at:

Der foregår snifning blandt børn. Hash er blevet et større problem blandt børn. Selvmord er på fremmarch selv ned til de yngste. Ungdomskriminaliteten stiger i områder der er socialt belastede. Borgere der underretter udsættes for trusler. Der skal undersøges og handles politi-mæssigt på underretninger i kommuner der samler støv. Det er alt sammen noget der betyder, at der er behov for en opnormering i byer og bygder som er hårdt belastede.

Vi må handle på sager der involverer børn og alkoholmisbrug, omsorgssvigt, hashmisbrug, snifning, kriminalitet, husspektakler, underretninger om børnesager, forebyggende patruljeringer, og sikkerhed for borgere der indberetter og anmelder.

I kombination med et øget samarbejde med Danmark om personale indenfor socialområdet samt sundhed, kunne dette gøre en reel forskel på den korte bane.
Folketinget har i forvejen luftet tanker om medfinansiering, penge øremærket til sociale indsatser samt personale. Det skal vi tage imod.

Vi har ikke råd til at vente længere.  
Her var ét konkret bud på hjælp der kan modtages. Vi kommer med flere.

Supplerende links til baggrund:

Dundas-aftalen

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Udenrigsdirektoratet/USA%20aftaler/dundasaftalen.pdf

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING – USA, Denmark & Greenland, Article IV:

“Danish/Greenlandic authorities undertake to ensure necessary policing of Dundas, including, if necessary, by police forces supplementing the local police on short notice. The Danish/Greenlandic authorities shall ensure regular patrol activities in and surveillance of Dundas, and, if appropriate and for a limited period of time, relevant checks of incoming aircraft and passengers.”

Børnetalsmandens rejserapport, Qaanaaq:

https://www.kamikposten.gl/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_Qaanaaq_DK_Print.pdf

DR’s dokumentar og Tasiilaq.

MIO’s rejserapporter om byer i hele Grønland.
Kommunernes tilsyns-besøg, rapporter fra Selvstyret i 2015.