Problematiske planer er for nyligt blevet fremlagt, nemlig hjemtagelsen af søfartsstyrelsen, og nu fødevarestyrelsen.

Selve hjemtagelsesprocessen af søfartsstyrelsen kommer til at koste 35 mio. kr. om året, en proces hvor det er usikkert, hvor langt det kommer til at vare; samt yderligere 25 mio. kr. om året for driften af sagsområdet.

Fødevarestyrelsen arbejder bl.a. under EU-lovgivning, noget som vi ikke eller Danmark er herrer over.

Samarbejdspartiet mener ikke, at det er fornuftigt at lade administrationen vokse yderligere.

Vores administration har i forvejen et meget højt antal af ansatte, der endda overgår antallet af ansatte i sundhedsvæsenet.   
Et hjemtaget område vil typisk medføre, at Selvstyret ansætter flere medarbejdere samt tilhørende konsulenter for enhver hjemtagne områder.

Vi bør indføre en total hjemtagelsesstop. Det er fordyrende for Selvstyret, det får kun administrationen til at vokse.

Lad os i stedet være fornuftige med de penge vi har, og bruge dem hvor der er behov for det.

Brug nu flere penge på bekæmpelsen af seksuelle overgreb på børn. Brug pengene på at tilpasse vores sociale indsatser til vores kultur og uddannelsesniveau med efterfølgende følgeforskning på voksne med senfølger.

Pengene kan også bruges på at gøre Selvstyret mere transparent, så vi kan få overblik over hvilke områder vi bør have fokus at minimere eller forvalte mere fleksibelt.

En mere gennemsigtig regering er en meget vigtig del af regnestykket for at nå målet om en mindre administration.

Sæt nu børnenes behov øverst på den politiske dagsorden! Det lovede I at gøre ved valg til Inatsisartut.