Det en meget dårlig idé, at bruge udbytte betaling til andet end servicen eller fornyelse af teknologi eller udstyr inden for samme selskab, når det i bund og grund er Selvstyrets egne selskaber.

Det bør anvendes til samfundsøkonomisk rentable eller investeringsmæssigt fornuftige tiltag, herunder investeringer i uddannelser, forebyggelse, sundhed, og reformer.

I 2017, 2018, og 2019, bruger man genererede overskud fra bl.a. TELE, Royal Greenland, overskudsskat fra arbejderne der skal arbejde MED lufthavnene, Tilbageførsler fra Anlægs,- og renoveringsfonden, alle helt, eller delvist Selvstyreejede selskaber, Landskassens Regnskabsoverskud, pensionsordning i PFA Soraarneqs ophørs ”overskud” mm. til indskud i Kalaallit Airports.
Herunder faste ejendomme, teknisk løsøre, engangsafgifter på dette og hit – med mange flere.

Byggerier som kollegier, beboelsesejendomme for borgerne, plejehjem og deslige forsinkes, og

reinvesteringer i services til befolkningen hindres, ligesom sundhedsvæsen, skoler, og socialvæsnet – samt kommunerne, må nøjes med omrokeringer.
Mærkeligt at man kan finde alle disse penge, i millioner af millionvis, til dette – men ikke til de skimmelramte boliger folk bor eller arbejder i, ikke til udsatte børn og unge, ikke til socialvæsen eller uddannelser.

Tag endelig ikke fejl. ALT støvsuges, så længe det går til de hundedyre lufthavne, hvis rentabilitet, VVM-undersøgelser og fremtidssikring sejler på grund. Det er faktisk bare en her og nu KÆMPE ekstra skat på alle i landet, som bare tages fra dem ”skjult”. No wonder folk selv skal betale ekstra til pensioner, der jo ellers tidligere finansieredes bl.a. over skattebilletten.

Der er brandbeskatning hele vejen rundt, men skjules ganske godt. Befolkningen har øjensynligt ikke opdaget hvad deres skattekroner og serviceydelser finansierer i disse år, i stedet for de ydelser de kunne have fået for pengene i selskaberne, eller investeringer i befolkningen eller reelt rentable projekter.

Alle afgifter, alle engangsoverskud, alle udbytter går til lufthavnene. Læs blot Tillægsbevillingslovens bemærkninger eller nærlæs finansloven. Det er beskæmmende. Derfor protesterede vi over den fremlagte pakke.