I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. Hvorledes forholder Naalakkersuisut sig til, at den danske statsminister har sagt, at de vil holde Kangerlussuaq lufthavn åben?

2. Hvorledes forsvarer Naalakkersuisut at udbygge eller vedligeholde både Kangerlussuaq, Nuuk og Ilulissat under de givne omstændigheder? Set i forhold til de enorme lånoptagelser der skal optages.

3. Hvorledes kan befolkningen, samt partierne forvente, at inddragelse og åbenhed sker, i forbindelse med den varslede arbejdsgruppe omkring Forsvarets aktiviteter i Grønland, som nævnt i pressen?

4. Hvornår forventes arbejdsgruppen omkring Kangerlussuaq og Forsvaret at være færdige med deres arbejde?

5. Med nyheden om, at Kangerlussuaq skal forblive åben må man konstatere at grundlaget for de helt ekstremt store investeringer og dermed gældssætning for landet, bortfalder. Kangerlussuaq skal jo så repareres til at imødekomme de forudsætninger og krav der er til militær tilstedeværelse, som der er redegjort for i materialet til lufthavnspakke-punktet må være minimum 2810 m. landingsbane.
Er dette, efter Naalakkersuisuts opfattelse ikke grundlag for at ombeslutte lufthavnspakken, og f.eks. udvide hhv. nedjustere de mindre landingsbaner i landet, som vedtaget af Inatsisartut i 2015, og bibeholde Kangerlussuaq som eneste atlantlufthavn?
Og dermed indhente besparelser på beflyvningen og selskaber der beflyver, igennem ensartning af de mindre landingsbaner i landet?


Begrundelse:
Det virker helt forrykt at skabe 3 atlantlufthavne, med det nu fremlagte scenarie.
Samarbejdspartiet finder det helt uacceptabelt kritisabelt, at skeletterne så at sige vælter ud af skabene EFTER vedtagelse af lufthavnspakken.
En del af disse forhold påpegede vi både på talerstolen under behandlingen af punktet på Efterårssamlingen, samt søgte at få klarhed over i en række pgf. 37 spørgsmål, med meget lidt held.

Det virker underligt på os, da netop nedlukningen af Kangerlussuaq var en del af argumentationen for, at det kunne tænkes muligvis at blive en smule rentabelt med den nye lufthavnspakke. Derfor ville en langt billigere løsning for landet, efter vor opfattelse være, at omlægge beslutningen.
Det virker derfor på os, som om man presser en beslutning igennem, som ikke længere endda har det spinkle grundlag for rentabilitet som der blev talt om i starten.

Spørgsmålet bedes besvaret hurtigst muligt, og senest indenfor 10 arbejdsdage.