I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. Hvorledes kan VVM undersøgelse, og dennes høringsindlæg komme til at påvirke beslutningsprocessen omkring lufthavnene, når der i pressen gentagne gange skrives, at det ikke er muligt at ændre lokation for Nuuk lufthavn, byggehastighed, samt hele beslutningsprocessen omkring lufthavnspakken?

2. Hvorledes mener Naalakkersuisut at rentabiliteten i lufthavnspakken ændres, når Kangerlussuaq ser ud til at skulle holdes åben pga. Forsvarets og NATO’s aktiviteter der?

3. Når der alligevel skal ligge en atlantlufthavn i Kangerlussuaq til Forsvars-aktiviteter, mener Naalakkersuisut så stadig at Nuuk og Ilulissat skal bygges?

4. Hvorledes mener Naalakkersuisut, at have adresseret befolkningens bekymringer omkring lufthavnspakken? Særligt i Nuuk, hvor mange borgere stiller spørgsmål til, og rejser bekymring om, bl.a. støj og lugtgener, samt værdi af deres boliger der støder op til det planlagte lufthavnsbyggeri?
(Medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet)


Begrundelse:
Der er ingen tvivl om, at mange borgere har udtrykt bekymring omkring de elementer en VVM-redegørelse indeholder, særlig i Nuuk er der røre.
Det har foranlediget at der meget sent er sendt en VVM-skrivelse i høring, men det virker som en formalitet der ikke kan have nogen indvirkning på sagen, hvorfor vi i Samarbejdspartiet mener, at det havde været mest ærligt at melde ud, at man ikke vil høre borgerne i nærværende sag.
Der er gentagne forlydender i pressen, om, at ingen ændringer foretages pba. nogen indsigelser, af nogen slags.

Ikke engang nyheden om, at Kangerlussuaq er nødt til at være åben har tilsyneladende rokket ved noget.
Det virker underligt på os, da netop nedlukningen af Kangerlussuaq var en del af argumentationen for, at det kunne tænkes muligvis at blive en smule rentabelt med den nye lufthavnspakke.
Det virker derfor på os, som om man presser en beslutning igennem, som ikke længere endda har det spinkle grundlag for rentabilitet som der blev talt om i starten.
Og dette grundlag var for os at se, i forvejen meget, meget tvivlsomt.
Samarbejdspartiet mener, at det kunne klæde de besluttende parter, at tone rent flag i forhold til de emner, hvor Naalakkersuisut og støttepartier aldrig havde tænkt sig at lytte til indspark fra befolkningen alligevel. Det er jo en ærlig sag, at man ikke ønsker inddragelse, hvis dette er tilfældet.

Spørgsmålet bedes besvaret hurtigst muligt, og senest indenfor 10 arbejdsdage.