Vi behandler i dag, simultant i Folketinget og her i Grønland, som omhandler ændringer i retsplejeloven. Bl.a. får vi nu adgang til DNA-registret i Danmark, kan udtage DNA-prøver af formodede gerningsmænd, hvilket højner retssikkerheden. Bevisstillingen bliver hermed meget bedre.  
Dette kan anvendes til at bremse seksuelle overgreb på børn, og voldtægter.
Æraen for seksuelle overgreb skal nemlig være slut!

Ligeledes bør vi sikre, at man ikke kan trække en anmeldelse tilbage, om seksuelle overgreb på børn. Således at hvis det først er anmeldt, SKAL det efterforskes, og vi opfordrer derfor til, at det danske rige støtter politiets kreds i Grønland, med penge og ressourcer til at forfølge en sådan lovgivning.

Samarbejdspartiet mener, at vi så bør følge denne lovgivning op med egen lovgivning og tiltag, for virkelig at sikre langvarige indsatser mod seksuelle overgreb.
F.eks. at vi sikrer, at der i tilfælde med børn under 15 år, som opdages i sygehusvæsnet med kønssygdomme – eller som søger prævention – optages samtaler med børnene.

Samtalerne bør kunne afholdes af sundhedsfaglige personer, sygeplejersker og andre, med behørige kurser. Samtalerne bør også indeholde information om, hvor og hvordan barnet kan henvende sig, hvis de ønsker at afgive oplysninger om seksuelle overgreb, uden deres forældres samtykke. Og at det aldrig er børnenes skyld.

Investér i forebyggelse

Ligesom vi har set en stramning af lovgivningen i forbindelse med distribuering af nøgenbilleder, ser vi gerne at der sendes et kraftigt signal til, at vi ikke accepterer seksuelle overgreb, bl.a. igennem følge-lovgivning – og ændring af praksis i sundhedsvæsnet.
Vi vil derfor opfordre Naalakkersuisut til, at sikre at samtaler med børn der har kønssygdomme, søger prævention eller er gravide / ønsker abort, gøres obligatorisk. Så strammer vi sikkerhedsnettet under vore børn og unge.
Vi skal også sikre, at der følger en pose penge med til Sundhedsvæsnet til at sikre denne type samtaler, og at uddanne f.eks. sygeplejersker, eller andre fagpersoner til at have denne snak med børnene, også gennem video om nødvendigt.

Vi mener også, at vi skal sikre seksualundervisning i en app, til skolebørn på mellem, – og ældstetrinnet – alternativt gennem et interaktivt program på en DVD/ eller på en PC. Ved et sådant tiltag, kan vi også indlejre undervisning om, og information om sund seksualitet, grænsesætning mm., hvis vi ønsker at gøre alvor af, at nedbringe seksuelle overgreb, og sikre tidlige indsatser. Fulgt op af de samtaler vi her foreslår, kan vi slutte ring om vore børn og unge, og bedre beskytte dem mod overgreb.

I kombination med den nye mulighed for DNA-opsamling vi i nærværende lovgivning præsenteres for, og sikre gerningsmænd fanges og registreres hurtigt og effektivt, vil vi sende et højt og klart signal fra os – de lovgivende – om, at æraen med mange seksuelle overgreb skal være endegyldigt slut.