I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

  1. Naalakkersuisut har sendt en revideret Handicaplovgivning i høring, som er afsluttet. Kan vi forvente, at den nye Handicaplovgivning fremsættes på Forårssamlingen 2019?
  2. Ved afkræftende fald, hvad forhindrer Naalakkersuisut i at fremlægge handicaplovforslaget ved den kommende samling?

    3. Naalakkersuisut bedes, kortfattet, at redegøre for, hvad er de væsentligste forskelle på det kommende forslag til Handicaplov, og den tidligere fremsatte lovgivning på samme område, som blev fremsat på Efterårssamlingen 2017, som punkt 20? Alternativt pege på ressourcer hvor dette er tilgængeligt. (Medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet – Suleqatigiissitsisut)

    Begrundelse:

Grønland overholder ikke FN’s konventioner på handicapområdet. Der er meget lang vej igen.
Det har der været meget længe.

Derfor ønsker Samarbejdspartiet at rettighederne til handicappede og udviklingshæmmede bliver sat højere på den politiske dagsorden end det er tilfældet hidtil.
Samarbejdspartiet har kunnet set, at et tidligere lovforslag har sendt i høring til forskellige organisationer, og 1. behandlet i Inatsisartut.
Vi ønsker at høre, om den sættes på den kommende samling, og en redegørelse for, hvorfor det evt. ikke sker.

Som bekendt undskyldte Naalakkersuisut forsinkelsen med en ny handicaplov, med, at der var nye tiltag der skulle lægges i den.
De tiltag rummer angiveligt nye og alvorlige forbedringer, til den allerede tidligere fremsatte lovpakke.
Forbedringerne må antages at antage en sådan karakter, at man godtgøre halvandet års forsinkelse på en meget tiltrængt lovgivning.
Vi ønsker at få redegjort mere præcist for, hvilke forbedringer der er tale om.

Samarbejdspartiet finder det yderst sørgeligt, at så en vigtig lovgivning ikke har stået, og står, langt oppe på prioriteringslisten på Naalakkersuisuts politiske dagsorden, så personer med handicap uanset alder får rettigheder i stedet for muligheder, samt sikres den nødvendige hjælp. Ligeledes med de pårørende til handicappede.

Derfor disse spørgsmål.

Spørgsmålene bedes besvaret indenfor 10 dage.