I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. Hvor langt er man i licitationsprocessen for de midler der er afsat på hovedkonto 84.40.15, til kollegiebyggeri i Nuuk, Aasiaat, Qaqortoq, Sisimiut og Ilulissat, samt renovering af eksisterende faciliteter i Paamiut?

2. Kan vi forvente, et afløb fra hovedkonto 84.40.15, således at der igangsættes de projekterede byggerier og renoveringer? I bekræftende fald, hvor langt er man så i processerne med at sikre igangsættelse af byggeriet? I afkræftende fald, hvad er så årsagen hertil?

3. Anser Naalakkersuisut det for formålstjenstligt, at der henstår 71 mio. kr. ved finansårets begyndelse, som endnu ikke er projekteret, når kollegiepladser på diverse uddannelser i uddannelsesbyerne, netop er en hæmsko for, at mange elever kan påbegynde, fortsætte eller færdiggøre deres uddannelser?

4. Hvornår har Naalakkersuisut en færdig sektor-plan for, at disse midler kan anvendes og således, kollegiepladser stå færdig? Hvornår forventer Naalakkersuisut at dette arbejde er færdiggjort? Det fremgik af dagspressen i efteråret, at sektorplanen skulle komme i november. Hvad er status på dette løfte?

5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse herfor?

(Medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet)


Begrundelse:

Der er mange studerende der må afbryde, lade være med at påbegynde eller udsætte hele eller dele af deres uddannelse, alene fordi de ikke kan få tildelt kollegier. Det er en gammelkendt problemstilling, men Samarbejdspartiet konstaterer at der ofte sker forsinkelser i det nødvendige byggeri af kollegier.
Ligeledes kan vi konstatere, at der er en ikke ubetydelig række forflytninger af projekterne fra år til år, med forklaringen om; at man ikke nåede det i det ”gamle” Finanslovsår, hvorfor midlerne flyttes til året efter.
Uden at byggeriet er gået i gang.
Det undrer os ganske meget, hvorfor vi stiller denne række spørgsmål til Naalakkersuisut.
Hvilke flaskehalse der stiller sig grundlæggende i vejen for at bygge, er vigtigt at få belyst.

218 sengepladser i kollegier i Nuuk, 32 sengepladser i Aasiaat, 70 sengepladser i Ilulissat, 72 sengepladser i Sisimiut, 74 sengepladser i Qaqortoq er på Finansloven for 2019.
De ser ud til at være overført fra Finansloven 2018.
Det er sengepladser der er hårdt brug for; for de studerende.
Således henstår der ganske mange uforbrugte midler til byggerier af kollegier i de byer hvor der er maksimalt behov for, at der bygges, således uddannelsessøgende har tag over hovedet, medens de tager deres uddannelse.


Uden kendskab til problemet, kan man ikke sørge for, at udbedre det.
Det kan synes uretfærdigt at man kan projektere store lufthavns-projekter med arbejdskraft udefra, samt her i landet, og ikke kan sikre det samme for f.eks. kollegiebyggeri mm.
Det er også interessant at høre, hvorledes Naalakkersuisut selv anskuer situationen med uforbrugte midler til de nødvendige kollegier, samt hvorledes vi kan sikre fremdrift i disse projekter som der er behov for.

De penge der henstår uforbrugte på Finansloven, ud over de planlagte byggerier, er en ganske net sum penge.
Nærlæser man Finansloven, står der da også, at der er udviklet standard-byggerier til kollegier, således man kan udmønte disse relativt hurtigt. Men det lader til, at det lader vente på sig.
Vi er interesserede i, hvordan dette kan lade sig gøre, når der er hårdt brug for enhederne.

En vis andel studerende vil nok altid boligforsyne sig selv.  
Men henset til priserne på nybyggerier i f.eks. Nuuk, stigende mangel på arbejdskraft i landet – som formentlig skruer priserne endnu højere i vejret – samt lange ventelister i nogen af byerne på almindelige boliger, er situationen for at boligforsyne sig selv på SU og fritidsjob bestemt ikke optimal.
Det kan synes at være en medvirkende årsag til, nogen steder, at der sker frafald på uddannelser.

Spørgsmålene bedes besvaret indenfor 10 dage.