I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. Opfatter Naalakkersuisut ikke tidligere samarbejde med Huawei omkring søkabel – samt modemmer af mærket Huawei, som anvendelse af Huawei i Grønland?

2. Har Naalakkersuisut i øvrigt planer om, at lave en tilsvarende lovgivning i Grønland, som der findes i Danmark, omkring at teleselskaber skal udarbejde risikovurderinger, og kan pålægges af lovgivere, at inddrage specifikke trusler og risikobegrænsende foranstaltninger?
– I fald man ikke ønsker det, hvad er så årsagen til dette?

3. Har Naalakkersuisut i samarbejde med PET og FET et samlet overblik over Grønlands sikkerhedsbrister, potentielle sikkerhedsmæssige sårbarheder på vor tele-infrastruktur, samt risiko-vurdering af landets, og ikke mindst Inatsisartut og Naalakkersuisuts kommunikations,- og tele,- og internetsikkerhed?
(Medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet)


Begrundelse:
Vi læste med stor glæde Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggenders udtalelse på naalakkersuisuts hjemmeside omkring cybersikkerhed, cybertrusler og digitaliseringsstrategien.
Samarbejdspartiet ønsker, at Grønland bliver digitale frontløbere.
Det er glædeligt der er indgået tættere samarbejde med Danmark og internationalt, samt samarbejde med PET – Politiets Efterretningstjeneste, samt FET – Forsvarets Efterretningstjeneste.
Det vil vi gerne rose Naalakkersuisut for.

Dog undres vi over, at der udtales at vi ikke anvender Huawei i vor infrastruktur, hvilket vi mener er lidt misvisende. Ikke et ord om, om det anvendte Huawei-udstyr er en sikkerhedstrussel. Det må være op til Naalakkersuisut at redegøre for dette overfor befolkningen, samt landets ledelse – men vi undres over, at der så kategorisk siges, at der ikke anvendes Huawei. Det mener vi bestemt der gør.
Derfor disse opklarende spørgsmål.

Sidst men ikke mindst, spørger vi til hvad planerne er, for at stramme sikkerheden i landet her, fremover.
Øget digitalisering, IT-udbredelse samt Grønland som digitale frontløbere er noget vi støtter – men naturligvis skal kompetencer på området, samt sikkerhed være i orden.
Derfor disse spørgsmål.

Spørgsmålet bedes besvaret hurtigst muligt, og senest indenfor 10 arbejdsdage.