Democracy-building kræver åbenhed på arbejdsmarkedet

Samarbejdspartiet har flere gange påpeget, at der mangler arbejdskraft.
Et låst arbejdsmarked, har aldrig, og vil aldrig blive en succes-faktor, i et lille land som Grønland. Tvært imod så går al udvikling i stå.

For, vi har brug for arbejdskraft og kompetencer udefra – OGSÅ.

Erhvervslivet, skoler, institutioner, sundhedsvæsen m.fl., har i flere år manglet arbejdskraft, mens vi uddanner vore egne.
Hvis vi ikke åbner op for et frit og konkurrence-dygtigt arbejdsmarked, skal vi i højere grad benytte konsulenter og tjenester og ydelser fra Danmark og udlandet, til at inddække de kompetence-huller vi har her i landet. De betaler så skat, varer og huslejer i udlandet – skatteindtægter, og indtægter vi går glip af.
Og sidemands-oplæring, og kompetence-opbygning bliver udenfor Grønland.
Det bidrager ikke til det grønlandske samfund. Det får vi ikke udvikling og vækst af.

Vi advares om en overophedning af erhvervslivets organisationer, Nationalbanken m.fl.

Lad os gøre det helt klart: Overophedningen ER i gang. Rekordlave arbejdsløshedstal, og de resterende arbejdsløse har behov for sociale og uddannelsesmæssige tiltag, for at kunne løfte opgaverne.
Vi nægter dog stadig at gøre det attraktivt at arbejde i Grønland, og at drive virksomhed her.
Altså løser vi ikke nogen af problemerne, eller erkender at vi har behov for tilflyttende og tilkaldt arbejdskraft.

Velfærden smuldrer under fødderne på os, vi bør derfor ændre vor lovgivning i fht. arbejdsmarkedet, og afskaffe alle uhensigtsmæssigheder i forhold til tilflyttende og hjemkommende medarbejdere.
Lad nu erhverv og selskaber selv bestemme om der skal tilkaldes arbejdskraft, så de kan konkurrere og så de kan byde ind på opgaver.
Det vigtigste er, at vi sikrer et samfund der også FASTHOLDER nødvendig arbejdskraft.

En reform bør indeholde mindst flg.:

* Afskrivningsregler fra før 2012
* Sænket selskabsskat
* Fokus på innovation og effektivisering – ikke blot iværksætteri
* Lette regler for tilflyttende arbejdskraft
* Styrkelse af uddannelser – herunder sprog
* Styrkelse af socialområdet
* Bedre incitamentsstrukturer for at tage arbejde
* Mulighed for boliger hvor der er behov for arbejdskraft
Det er eneste reelt farbare vej frem mod vækst.