2016 var 4445 smittede med kønssygdomme. Ud af disse var hele 62 under 14 år!
I syv af de 62 tilfælde var børnene mellem 5 og 9 år.
Seks børn mellem 5 og 9 år, der havde klamydia, og et barn mellem 5 og 9 år der havde gonorré.
Og det er desværre alene tal fra 2016 der er registrerede, og tager ikke højde for alle de andre der har været udsat for dette.
Hvordan kan ”akademisk understøttelse”, af vore rejsehold hjælpe de her børn?
Det er ikke et nyt tiltag, og det hjælper ikke på det grundlæggende problem:
Nemlig at børn og unge, der udsættes eller har været udsat for seksuelt misbrug, ikke kan få terapi, eller specialiserede forløb til en genopbygge deres selvværd, eller deres liv igen.

Deres familier kan ikke få hjælp.
Når der er anmeldt et seksuelt overgreb, så sker der faktisk ikke ret meget mere.
Kommunerne, hvis Bloktilskud Naalakkersuisut vil reducere bevillingerne til over de næste mange år, er ved at drukne i opgaverne, og kan ikke magte det.

De 4 mio. kr. til Killiliisa rækker som en snebold i en vulkan i udbrud. Det køler ikke engang luften.
Jeg betragter i bedste fald udtalelsen fra vor Finansminister som uvidende, i værste fald som, at han lader hånt om de børn og unge, som alle partier under valgkampen lovede inderligt at støtte op om.

Vi kan sagtens finde kvarte og halve milliarder til at bygge lufthavne for, men ikke hjælpe små børn der dagligt er udsat for fare, og hvis liv fremover bliver ødelagt.
Senfølger er både fysiske og psykiske, og inkluderer blandt andet, men er ikke begrænset til:

* Manglende evner til at knytte sig til nogen, grundet mistillid, f.eks. problemer med, at have gode forhold til partnere, venner, familie, omgivelser og børn.
* Misbrug i voksenlivet. – Katsorsaavik oplyser, at de mener en overvejende del af deres klienter har været udsat for seksuelle overgreb.
* Selvmord og selvmordsforsøg.
* Skadet følelsesapparat – Depression og angst.
* Farlig livsførelse – Mangel på seksuel omsorg for selv, selbskadende adfærd, spiseforstyrrelser, voldsskader osv.
* Arbejdsmarkedsmarginalisering – kan ikke arbejde, eller vanskeligt arbejde
* Ensomhed og isolation
* Manglende tilknytning til uddannelser, indlæringsproblemer og marginalisering
Listen er på ingen måder ikke udtømmende.

Der er ingen der overvejer overgreb der kan få hjælp til at deale med tankerne. Vi har ikke landsdækkende oplysningskampagner, og opfølgende arbejde med dette.
På Sullissivik.gl, henvises der stadig til Tasiorta, som ikke længere eksisterer, og regionsmæssigt råbes der op om behov for hjælp, en hjælp der aldrig kommer frem.

Under valgkampen stod en masse modige voksne endnu en gang frem, og fortalte deres
egne hårrejsende historier om seksuelle overgreb de havde oplevet som børn.

Alle, politikere, tilhørere, seere, tv-crews, stod og fældede en tåre i studiet, eller blev ”dybt berørt”.
Vi lovede alle sammen at sætte kampen ind. Der var løfter hele vejen rundt om øgede bevillinger, penge afsat til at bekæmpe det, vores første prioritet skulle være bekæmpelsen af seksuelle overgreb!

Ingen er kommet de børn og unge til undsætning, der lige nu, i dag og i månederne og årene frem, kæmper med seksuelle overgreb og senfølgerne herfra.
Ingen bevillinger der batter på området. Ingen særlig hjælp på vej. Ingen hjælp til potentielle krænkere. Ingen tilbud til familierne, der kæmper med følgerne. Ingen hjælp i hjemmet til overvældede forældre, og ingen steder at anbringe de børn og unge, hvor overgrebene sker i deres hjem under drikkelag.
Ingen steder at henvise dem til, som er specialiserede i overgreb, og som kan yde psykisk førstehjælp, og sikre opfølgning.

Det er en skamplet på vores samfund, og en sørgelig én af slagsen.
Det er vor tids nationale katastrofe, og mens vi bruger penge de forkerte steder, og sparer på kommunerne, så venter børn, unge og voksne med senfølger på, at nogle voksne skal høre deres råb om hjælp.

Vi har bl.a. behov for:

* Specialiseret hjælp til børn, unge og voksne med senfølger efter seksuelt misbrug
* En indsats indenfor de først 48 timer efter en anmeldelse af den slags, en opfølgende og vejledende social indsats indenfor en uge, og en langvarig indsats indenfor de næste par år.
* Gruppeterapi hvor behov, individuel terapi hvor behov – gratis
* Et sted hvor udsatte forældre kan henvende sig, med tanke på deres børn hvis de selv er seksuelt krænkede, og et sted hvor forældre kan henvende sig og få vejledning hvis de er bange for, at deres børn er udsat for seksuelle overgreb, eller hvis seksuelle overgreb er konstateret
* Et sted for pårørende at henvende sig
* Et sted til forebyggelse af seksuelle overgreb – et sted hvor potentielle krænkere anonymt kan henvende sig med tanker og behandling af disse
* Et anonymt henvendelsessted, hvor voksne med senfølger kan henvende sig, også anonymt, og lukke helt op for tabubelagte tanker og evt. tilbydes terapi
* Tidlige indsatser for sårbare familier, tidlige indsatser for børn og unge
* Speialiserede behandlingstilbud, hjemmefra, for utilpassede børn og unge, med følger efter seksuelle overgreb – et sted de kan bo og få pædagogisk og pyskologisk støtte, hvis støtten hjemme ikke er nok

4 mio. kr. til Killiliissa er en hån mod vor befolkning, særligt den del af den, som har været udsat for seksuelle overgreb.
Det var hvad det kunne blive til, mine damer og herrer, fra den siddende magt, samt deres støttepartier.
Skammeligt. Og løftebrud.

____________
Se medsendte rapporter for yderligere info.

Killiliisa:
DA:
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Familie/DK/Killiliisa_dk.pdf
KL:
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Familie/GL/Killiliisa_kal.pdf

Rapport om senfølger:
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Familie/DK/Handlingsplan%20vedr%C3%B8rende%20Senf%C3%B8lger%20af%20Seksuelle%20Overgreb%202012%20-%202016.pdf

Kønssygdomme, børn:
https://knr.gl/da/nyheder/klamydia-og-gonor%C3%A9-rammer-ogs%C3%A5-b%C3%B8rn