I 2016 var 4445 smittede med kønssygdomme. Ud af disse var hele 62 under 14 år! I syv af de 62 tilfælde var børnene mellem 5 og 9 år.
Seks børn mellem 5 og 9 år, der havde klamydia, og et barn mellem 5 og 9 år der havde gonorré.
Antallet af sager hvor kønssygdomme registreres hos mindreårige stiger støt.
Hvorvidt det er et udtryk for, at det nu endelig opdages, eller det er et udtryk for, at vi er blevet bedre til at opdage dem, skal stå hen i det uvisse.

Vi lovede alle under valgkampen at stå sammen imod dette. Lad os gøre alvor af dette, og ikke blot vedtage lovgivning der sigter imod, at bedre retsstillingen for ofre for seksuel vold.
Lad os stå sammen om rent faktisk at prioritere dette område med ressourcer, samarbejde internationalt og indenfor Rigsfællesskabet og med kolde, hårde kontanter fra landskassen.
Bekæmpelse af så syg og ødelæggende vold mod andre mennesker, især børn og unge, er at sætte penge i aktier der helt sikkert betaler sig af i fremtiden.

 

Vi anbefaler

Vi anbefaler Naalakkersuisut at ratificere Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuelle krænkelser, så snart det er muligt.

Både for at sende et kraftigt signal til vore allierede i verden, og for, at kunne deltage ved internationale aktioner om nødvendig, og ligeledes kunne samarbejde med lande verden over, for at standse udnyttelse af børn og unge på internettet.

Der skal udarbejdes vejledninger til dem der skal håndhæve dem, og ligeledes at sagsbehandlere og andre omsorgspersoner i sundhedsvæsen, og socialt regi, i kommunerne og endda borgerne selv, sikres vejledning i, hvilke ændringer der er, og hvorledes man implementerer denne lovgivning.
Implementering og vejledning til sagsbehandlere og anmeldere, børneinstitutioner, og til voksne er alfa og omega for at love kan få effekt.

Og send nu forebyggelsesmateriale, samt materiale om krænkelser og forebyggelse af krænkelser, samt hvor man skal henvende sig hvis man har mistanke om krænkelser ud til alle dagsinstitutioner og opret et grundkursus på få dage til alle typer socialhjælpere, barnehjælpere og ufaglærte der skal passe på vore børn, med de mest grundlæggende hygiejneprincipper, samt viden om bekymringsbarometer og andre initiativer.

For yderligere information: tmar@ina.gl; +299 27 49 27 – Tillie Martinussen