Vi fik Kangerlussuaq lufthavn for en dollar på en tid hvor Kangerlussuaq lå fornuftigt i fht. den trafikstruktur vi havde dengang, og som vores bidrag til sikkerhedsopretholdelsen i vores sfære.
Med lufthavnen fulgte der en pose penge fra Danmark hvert år, til vedligeholdelse og personel, som skiftende Naalakkersuisut så desværre har valgt at bruge på andre ting end det de var øremærkede til.
Det gør det svært for os, at indhente det vedligeholdelsesefterslæb vi nu ser i Kangerlussuaq.
Det gør det pt. umuligt for os at overholde de internationale forpligtelser vi har i dag.

Kangerlussuaq ligger geografisk der, hvor man ville placere en militær base, men placeringen tilgodeser ikke de civile behov, der er for infrastruktur, der understøtter Grønlands udvikling.
I dag ville man aldrig placere Grønlands internationale lufthavn midt i det hele – i bunden af verdens længste fjord og mere end 1 times flyvning fra landets hovedstad.
En landingsbane på 3 km eller derover i Nuuk, med tilhørende militære faciliteter, medfinansieret af den militære tilstedeværelse i landet, vil medvirke til, at vi udenrigs- og sikkerhedspolitisk tager et konkret medansvar, der gør, at vi som troværdige partnere og allierede kan få en plads ved det store forhandlingsbord, når det kommer til spørgsmål om sikkerheden i Arktis.

 

Det vil være en win-win situation for den militære tilstedeværelse, der alt andet lige er værdifuld for det grønlandske samfund, for vore allierede partnere i den frie og demokratiske verden, samt for Grønland selv, der så kan få medfinansieret denne lufthavn med meget færre udgifter for Selvstyret, der dermed får frigjort midler til andre og højere prioriterede områder til glæde for befolkningen i Grønland.

Samarbejdspartiet – Suleqatigiissitsisut, har hele tiden ment, at en udvidelse af den eksisterende lufthavn i Nuuk ville være at tænke for småt, i forhold til de muligheder der er i en Sydløsning, især hvis man aktivt udforsker de muligheder, der nu synes at være på bordet i relation til USA og NATO.
En Sydløsning nu, fremfor en perspektivløs udvidelse af den eksisterende lufthavn i Nuuk, flugter med de planer, som Kommuneqarfik Sermersooq allerede har på bordet for en udnyttelse af øerne ud for Nuuk.

Under alle omstændigheder bør vi tænke helt nyt, og udnytte den udstrakte hånd fra USA til i samarbejde med vore alliance-partnere at forhandle nogle gode aftaler på plads, der direkte bidrager til udbyggelse af den grønlandske infrastruktur, samtidigt med, at vi kan nyde godt af den beskyttelse, som militær tilstedeværelse af Allierede styrker alt andet lige, giver os.

Lad os tage skeen i den anden hånd, og gentænke hele pakken, inden vi begynder at bruge vore børnebørns penge.

Tillie Martinussen – Samarbejdspartiet