Der sker for mange tragedier i forbindelse med vold.
Et liv er slukket, en meget ung dame har mistet livet i en alt for ung alder i weekenden vi netop har forladt, hvornår er nok nok?
Husspektakler er konstant stagnerende – og noget vi vænner os til at høre om, og vold i gadebilledet er skyhøjt. Psykisk vold er udbredt, og fysisk vold terroriserer vore gader og stræder.
Hvem husker ikke vold mod sagesløs for nylig på åben gade, knivstikkeri midt på gaden i Nuuk, vold på værtshuse langs hele kysten – og alle de tilfælde af meningsløs vold inden for hjemmets fire vægge der aldrig trækker overskrifter, men burde?

Der er stadig helt hårrejsende tal på husspektakler, vold og grov vold i politiets årsrapporter.
2017 tallene taler deres eget sprog: 6 drab, og 16 drabsforsøg, 854 anmeldelser om vold, 326 tilfælde af seksuel vold, knap 4 gange så mange anmeldelser om vold pr. indbygger i Grønland sammenlignet med Danmark, og 8 gange så mange seksualvoldsforbrydelser. Det er hårrejsende læsning.

Voldsudøvere og grove tilfælde af vold udføres ofte under påvirkning af hash eller spiritus, og de fleste tilfælde sker i weekenderne. Det er muligt at forebygge!
Vi er nødt til at give folk bedre strategier for at komme af med deres følelser inden de skader andre mennesker, eller endnu værre; som vi har set for ganske nylig i et tragisk tilfælde af vold; begår drab.

Da konferencen Kattunneq mod vold blev afholdt i 2015, blev der forevist en hel vifte af tilbud vi kunne få i gang med; Alternativ til vold, uddannelsesmaterialer til børn og unge, målrettede indsatser mod husspektakler, til børn og unge, kriminalpræventive tiltag, og højnelse af sikkerheden, samt behandling af vore voldsudøvere, den islandske model.

Vi skal helt ned i førskolealderen og forebygge, vi skal styrke mandegrupperne i landet, vi skal have styrket fokus og kampagner mod vold, udbygge anti mobbekampagnerne, og have bedre og mere målrettede, specialiserede tilbud til vore børnefamilier. Umiddelbar opfølgning efter voldepisoder er sket.

Vi har behov for flere, og bedre indsatser der er forebyggende, bedre rehabiliterende programmer i anstalter når folk har begået vold, og bedre indsatser imod voldelige og chikanerende partnere.
Vi har behov for forebyggelse allerede i folkeskole-alderen, og hos unge teenagere. Aktiv forebyggelse.
Vi er nødt til at arbejde med børnefamilier som har husspektakler, med det samme skal vi sætte ind.

Vi skal kunne færdes sikkert, kunne feste sikkert, og skal kunne vide os sikre mod vold.
Øgede indsatser i Kriminalforsorgen, og bedre oplysningskampagner og forebyggende tiltag er nødvendige.
Det er et samfundsproblem vi har, og det er en mentalitetsændring vi skal foretage sammen.