Grønland skal være et frit og fordomsfrit land. Her skal være plads til alle.
Samarbejdspartiet vil altid kæmpe side om side med mindretal, og imod diskrimination af alle slags.

Om du identificerer dig selv som en del af LGBTQ familien, som en familie med sammekønsforældre, som transseksuel, af et andet køn end det du er født i, som biseksuel, aseksuel eller heteroseksuel, skal du behandles på lige fod med alle borgere, røde som hvide, regnbuefarvede, eller uden farve, og alt midt imellem.

Vi er nået langt de sidste 10 år, med hjælp fra modige aktører i vort samfund, der har anført prides, debatter og har brugt sig selv som rollemodeller. Heldigvis.
Men der er stadig en del vej at gå.

Mange LGBTQ-personer i vort samfund, er stadig bange for stigma, fysiske repressalier, diskrimination eller udstødelse fra deres egen familie – og at ”komme ud” åbent til samfundet.
Det må de altså ikke være.

Vi skal have flyttet Grønland fremad og udviklet os som mennesker, og som samfund, til ét som er inkluderende, uanset hvilke mennesker vi er sammen med. Der skal være plads til alle.
Vi har et stort rettighedsarbejde foran os, og et ansvar for, at oplyse og afmystificere LGBTQ-samfundet for hinanden.

Vi kunne godt tænke os undervisning i folkeskolen allerede, på et alderssvarende niveau, om seksualitet særligt – herunder også om LGBTQ-seksualitet, samt om anderledes livsstile, om personlige valg og fravalg i fht. seksualitet, og særligt om, mobning og eksklusion – dét at være anderledes udenpå, men ikke anderledes indeni. Kærlighed er kærlighed, og tolerance er et tegn på styrke.

Særlige tiltage vi vil arbejde for
Ligestilling for LGBTQ samfundet i alle livets forhold. Som forældre, som ægtefolk, som samlevende, og i adoptionsforhold.
Ligestilling for transkønnede, og behandling til disse i samarbejde med Rigshospitalet eller med f.eks. Island, ligestilling for hormon-præparater i forbindelse med disses medicinering.
Lettere overgang i CPR-numre, for transkønnede fra lige til ulige, i samarbejde med de danske myndigheder.
Støtte til LGBTQ-personer under 18 år, og bredere folkeoplysning om LGBTQ personer.