Indførsel af motorcykler i Grønland – ophævning af forbud

Samarbejdspartiet mener, at vi bør ophæve forbuddet mod motorcykler og motorcrossere i Grønland.
Der kan laves særlige regler for, hvor mange hestekræfter de må have, og vi kan også gå med til at diskutere sæson-bestemte regler for det.

Ligeledes kan vi diskutere, hvor de må køre henne, og om de må køres i bebyggede områder etc.

Men friheden for folk vægter højest for os i dette spørgsmål, og vi mener at det er hyklerisk at må have diesel-biler, snescootere og andre forurenende køretøjer, men ikke må have motorcykel.

Det skal naturligvis håndhæves strengt med både fartgrænser og sikkerhedsudstyr, men vi er parate til at tage forslaget op på bordet igen.

Det er klart at der skal bygges et teknisk anlæg til at kunne tage kørekort til disse, men det mener vi ikke kan være et stort problem, med den ubegrænsede plads vi har i Grønland, og den kan sagtens bestå af en grusbane og en asfaltbane.

Frihed under ansvar.

Fakta. Der er følgende kategorier til motorcykel
A 1 – Lille motorcykel (0-15 hk, 0-125 ccm).
Der vil vi gerne have at aldersgrænsen er 20 år.

A 2 – Mellem motorcykel (0-48 hk, ubegrænset kubik, dog født med max 96 hk).
Der vil vi gerne have at aldersgrænsen er 25 år, eller 24 år ved mindst 2 års erfaring på A 1 og en bestået køreprøve.

A – Stor motorcykel (0-ubegrænset hk, ubegrænset kubik):
Dem ønsker vi ikke at indføre eller have i Grønland, vejnet og teori-anlæg kan ikke klare disse.

Teoriprøver:
Vi mener, at alle skal igennem samme antal lektioner. Dvs. samme undervisningsforløb om du tager til lille eller mellem MC.

  • 29 lektioner teori
  • 4 lektioner på lukket øvelsesplads (grusanlæg).
  • 5 lektioner på Køreteknisk anlæg (asfaltbelagt køretknisk anlæg).
  • 13 lektioner på vejen.Du skal så vidt muligt komme til hver teoriaften. Maks. fravær er, hvad der svarer til en teoriaften. Teoribog og cd-rom kan lånes som et supplement til undervisningen. Ud over den almindelige undervisning er der også evaluerende prøver.
  • Et gennemgående princip ved planlægningen af den praktiske undervisning er, at eleven hele tiden føres fra lettere til vanskeligere øvelser og desuden får lejlighed til repetition af foregående øvelser, således at indøvede færdigheder fæstnes og styrkes.