For erhvervsskolerne er det et gennemgående problem at færdigheder i logiske fag som eksempelvis kemi og fysik, er mangelfulde og ofte helt manglende.

Det er vigtigt for indlæringen og introduktionen til disse fag, at fagene starter med lærere, der har fagene som linjefag. De første år skal helst være på elevernes modersmål. Det sidste argument, fordi det er abstrakt tankegang der ligger bag fagene og mange udtryk skal forklares i mange ord for at give en forståelse for tankeprocesserne i fagene.

Erhvervsskolerne kæmper meget med dette problem, som gør det meget svært at lave den optimale undervisning inden fagenes/branchens krav.

Vi foreslår at man i optaget af kommende folkeskole lærere på seminariet skal prioritere/motivere til at de studerende vælger logiske fag som linjefag. Det er desværre nok her og nu nødvendigt at se på hvordan de elever der kommer ud af skolen kan opkvalificeres i disse fag. Campus ideen er en mulighed og/eller der kan oprettes forskoler på erhvervsskolerne, som så kan opkvalificerer ved at gøre fagene fagrettede for branchen.

Bedre logiske fagforudsætninger vil utvivlsomt hæve standarden på den undervisning der gives på fagskolerne og andre teknisk rettede uddannelser.

Mandag aftens fagdebat på KNR tv om folkeskolen, havde kun indlæg om optagelseskrav til læreruddannelsen og ønsker om højere grad at udnyttelse de uddannedes linjefags kompetencer.

Derfor bør det også diskuteres/undersøges hvilke kompetencer folkeskolen mangler for at optimalt at kunne uddanne komplette elever, som vil have gode muligheder for en videreuddannelse i erhvervsskole systemet.

Kim Lyberth.  Kandidat for Samarbejdspartiet.