Der skal oprettes særlige enheder til behandling af børne,- og unge sager i alle kommuner med støtte fra Selvstyret.
De skal kunne behandle sager med udsatte børn og unge i 3 tempi:

* Inden for 24 timer efter en sag opstår skal første trin i behandlingsprocessen være gennemført.
* Inden for 72 timer skal der foreligge en kort, foreløbig opfølgende handleplan.
* Inden for en uge efter en indløben sag lægger første handleplan for at sikre indsats overfor barnet og dennes pårørende, eller nærmeste.

Taskforce skal være specialiserede i lovgivning på området, opdaterede på udredningsmuligheder, opdaterede anbringelsesmuligheder, støtteordninger både fra det offentlige og fra børneorganisationer der arbejder i landet.
De skal kunne henvise politi, socialrådgivere, og socialrådgivermedhjælpere til her og nu indsatser.
Alt ovenstående er virkelig ambitiøst når man kender virkeligheden derude. Men vi bør sætte målene tårnhøjt på dette område.
Børn og unge skal have en selvstændig stemme i hele den politiske verden, og de skal sikres fuldstændig adgang til politikerne igennem f.eks. Børnetalsmanden.
Vi har ikke råd til at lade være. Ikke menneskeligt, og ikke samfundsmæssigt.