En udstrakt hånd – udvidet samarbejde

 

Det er godt at høre, at Berthel Haarder ønsker mere samarbejde mellem Grønland og Danmark.

Det har hele tiden været Samarbejdspartiets politik, at vi ønsker at gøre brug af vore muligheder for udvidet samarbejde. 

Det kræver blot nogle grønlandske politikere der er villige til at begynde arbejdet. 

Hver for sig er Danmark, Færøerne og Grønland 3 mindre lande i global sammenhæng – til sammen udgør vi en stærk stemme i internationale sammenhænge.

 

Berthel siger, at han ønsker en erklæring om sidestilling – og den findes allerede i Selvstyreloven, i sager der vedrører Grønland. 

Vi ønsker at være imødekommende overfor den idé der her er fremlagt. 

Grønland har indgået hensigtserklæringer og Memorandums of understanding med andre nationer, hvorfor ikke også mellem Grønland, Danmark, og Færøerne?

 

Grønland kan hente værdi ved udvidet samarbejde på f.eks. erhvervsudvikling, investeringer i Grønland – offentligt private partnerskaber til finansieringer af infrastruktur – boligmassen, styrket udenrigspolitisk samarbejde m.fl.

Vi skal have uddannelse, udsatte børn og unge, erhvervsudvikling og boligmassen styrket. Hvor kan vi drage nytte af erfaringer i Riget? 

 

Lad os hente hvad vi kan, af faglighed på socialområdet – især for udsatte børn og unge, og se at få gjort brug af al den information vi har udvekslet igennem årene på diverse konferencer om vold, seksuelt misbrug osv.

Grønland skal være proaktive, og selv komme op af stolen for at høste frugterne af et styrket samarbejde. 

Ligeledes skal vi selv finansiere det hvis vi ikke vil genforhandle Bloktilskud. 

Men lad os da komme i gang og se de muligheder der er i den fremstrakte hånd der er gives. 

Vi må oprette Best practices i samarbejdet mellem Grønland og Danmark, i stedet for at se begrænsninger. 

 

Lad os se at få indført en praksis, der er smidigere, og hvor samarbejdet er mere udtalt, end det er i dag.

Det kræver noget af vor kommende Naalakkersuisut, regeringen i Danmark, og af vort samarbejde mellem Inatsisartut og Folketinget. 

Det skal vi selvfølgelig have i gang. 

 

Konkrete områder vi kan tage fat på: 

 

Vi kan starte med at smidiggøre kommunikationen mellem de 3 regeringer i Rigsfællesskabet. 

Forespørgsler der sendes fra Inatsisartut eller Naalakkersuisut har ofte en langsommelig postgang. Det er ikke usædvanligt der går mellem 4 og 12 uger før der foreligger svar, hhv. fra Danmark og Grønland.

 

Ligeledes finder vi i Samarbejdspartiet at Grønland oftere kan deltage i danske delegationer der skal forhandle udenrigspolitik der vedrører Grønland.

Og så bør vi sætte os sammen, og definere, hvilke anliggender der vedrører Grønland. Det er nemlig også allerede muligt jf. Selvstyreloven. 

 

I virkeligheden efterlader Selvstyre aftalen af 2009 ret gode rammer for et udvidet samarbejde mellem Grønland og Danmark i udenrigsanliggender, handelsanliggender og ligestilling imellem de 2 lande, og mellem de 3 lande i Rigsfællesskabet.

 

I praksis høres Grønland om anliggender vedrørende os, via bl.a. vore 2 medlemmer i Folketinget, og ved indsendelse af lovgivning til Inatsisartut,  samt ved orienteringer til Naalakkersuisut. 

Lovgivning der vedrører Grønland går igennem Inatsisartut til vedtagelse eller afslåelse. 

Grønland har helt frie rammer til at bestemme lovgivning og praksis selv. 

 

Vi glæder os meget til at komme i gang med arbejdet efter valget. 

 

Mvh Tillie Martinussen / Suleqatigiissitsisut

+299 274927 

 

Selvstyreloven: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/473