Kurser til Inatsisartut

 

Nu står endnu et valg for døren, og snart tiltræder et nyt Inatsisartut.

Medlemmerne bliver et repræsentativt udsnit af befolkningen, og dermed kan vi regne med, at demokratiet er sikret.

 

Men ligesom alle bestyrelser for offentlige virksomheder skal på bestyrelsesseminar, kunne vi i Suleqatigiissitsisut godt tænke os, at Inatsisartut kom på en række kurser der skal klæde dem på til den forestående opgave med at lede landet.

 

Suleqatigiissitsisut – Samarbejdspartiet vil stille forslag om, at Inatsisartut får nogle obligatoriske kurser i makro,- og mikro økonomi, grundlæggende økonomiske begreber og deres indhold, og ting som påvirker økonomien.

Som f.eks. inflation, rentefradrag på boligmarkedet, ydelses-incitamenter, vort skattesystem, parlamentariske begreber, vores afsætningsaftaler for fiskeri, handelsprincipper internationalt osv.

 

Vi synes kun det kan tjene befolkningen, at medlemmerne af Inatsisartut bliver klædt på til den kommende opgave.

 

Det er obligatorisk med bestyrelses seminarer for vore bestyrelser.

Burde vi ikke gøre det obligatorisk med nogle seminarer for vore folkevalgte?

Vi skal trods alt styre landet, herunder landets økonomi.

 

Vi synes det ville være formålstjeneligt, at give politikerne kurser i velkomstgave når Inatsisartut første gang træder sammen.

 

Der er jo god tid imellem samlinger.

 

Tillie Martinussen

Suleqatigiissitsisut