Der bliver flere og flere ældre, og færre til at forsørge dem. Vi mangler arbejdskraft, især specialiseret arbejdskraft, mens vi venter på vore egne bliver uddannede – og har lyst til at komme hjem!
Vi ser mere og mere, at velfærden daler i landet. Se bare på nulvækst i år. Vi har haft gunstige priser på vort fiskeri, og på et tidspunkt holder dette op. Se på Sundhedsvæsnets kamp for at levere god service, folkeskolerne der forfalder, mangel på skimmelfri, vedligeholdte boliger, og uddannelsesinstitutioner og mediehuse der næsten er faldet fra hinanden pga. manglende renovering og vedligehold. – Vi har brug for mere stabil arbejdskraft, og mange steder i vækstcentrene er der ingen arbejdsløshed. Samtidig ser vi en del sociale problemer, vi først lige er begyndt at tage hånd om.

Hvordan sikrer vi fremdrift i landet?
Uddannelse, uddannelse, uddannelse til vore egne – god folkeskole, ordentlige videregående uddannelser, og så at åbne op for vore grænser. Lad os byde tilkaldt arbejdskraft velkommen. Turismebranchen, sundhedsvæsnet og socialområdet er eksempler på erhverv der har kraftigt brug for kompetencer. Noget så enkelt som flere der betaler A-skat og tilfører samfundet kompetencer og viden, kan hjælpe med at finansiere fremtidens velfærd. Ordentlig integration er vejen frem. Sprogkurser i hele landet, velkomstpakker, flere tværkulturelle aktiviteter der skal hjælpe med at integrere vore medarbejdere i lokalsamfundet og en holdningsændring kan vi nå langt med. Lad os samarbejde om, at byde folk velkommen der tilfører vores samfund nødvendig viden og arbejdskraft. Studerende og andre i udlandet skal ønske at komme hjem igen. Til et samfund der kender sin identitet, og samtidig er en del af verden.

Det er Samarbejdspartiets politik.
Grønland har altid været en gæstfri nation, internationale bloggere, tv stationer og turisme aktører der er på besøg i landet, skriver om vores gæstfrihed, kaffemik-koncept og åbenhed. Lad os holde dette ry vedlige. Lad os samarbejde om, at vi får penge nok i kassen til at vi kan forbedre vores velfærdssystem.

Tillie Martinussen